Slik vil nye Hargun se ut. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft
Slik vil nye Hargun se ut. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft

Hargun kontraherte ny tråler i Danmark

Fiskebåtrederiet Hargun Havfiske AS har kontrahert nytt fiskefartøy hos Karstensens Skibsværft AS.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyet er en kombinert snurper/tråler på hele 83 meter, og skal leveres i mars 2025.
Nye "Hargun" skal erstatte rederiets nåværende fiskebåt, som har samme navn. Den ble nygd ved Eidsvik Skipsbyggeri og overlevert i 1999.
Rederiet ble etablert av Jonn og Rolf Garvik i 1955, og i dag ledes og eies det av neste generasjon; Jonny Garvik, Gunveig Seim og Rune Garvik.
Hargun Havfiske AS er godt struktureret med kvoter, og driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfiske primært er etter kolmule vest for Irland. Fiske etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drifte etter samme prinsipp.
- Fremtidsutsikter og de senere ård positive resultater gjorde det til et naturlig valg å satse på nybygg, heter det i en felles pressemelding fra verftet og rederiet.
De har gjennom mange år hatt et godt samsabeid med vedlikehold på dagens "Hargun".
- Karstensens Skibsværft er ydmyk og glade for den loyalitet og tillit Hargun Havfiske AS viser ved å kontrahere deres nye fartøy i Skagen, uttaler verftet.
Nybygget er av rederiet vurdert som et både økonomisk og teknisk attraktivt konsept. Prosjektet vil bli skreddersydd helt etter rederiets ønsker og krav.
Design, innredning og arrangementer er utviklet i nært samarbeid mellom verft og rederi. Sistnevnte har vært opptatt av innovative og optimaliserende løsninger.
Spesielt med tanke på å optimalisere arbeidsforholdene, sikkerhet og komfort for mannskapet.
Fartøyet er etter verftets eget design, og en rekke leverandører blir nå valgt ut gjennom ulike kriterier. Mange norske leverandører vil bidra i nybygget.
Vinsjanlegg er allerede kontrahert hos Karmøy Winch, og det hydrauliske anlegget er testet og vil gi stor driftsikkerhet. I tillegg vil Brunvoll levere sidepropeller, gir- og propellanlegg, skriver de i meldingen.