KVOTER: Lastet med rettigheter så er selv en gammel båt rimelig.

Så mye båt og kvote får du for 14 millioner

En eldre 12-metring er solgt med rettigheter. Det er ingen tvil om at det rettighetene utgjør det meste når et eldre fartøy som dette selges.

Publisert

Jim Kenneth Olsen i Berlevåg har kjøpt fartøyet «Fiskeskjær» av Fiskeskjær Berlevåg AS. «Fiskeskjær» er bygget ved Finnvik Båtbyggeri i 1985. Lengden er 12,08 meter og bredden 3,5 meter

De har hatt navnet «Fiskeskjær» helt siden den ble bygget. Den 12. september skiftet båten navn til «Angelica».

Fjerde eier siden 1985

I Skipsregisteret NOR er fartøyet registrert med lengde 10,65 meter. Men både i merkeregisteret og i søknad om erverv er lengde oppgitt til 12,08 meter, som nok er korrekt lengde.

Fiskeskjær Berlevåg AS har eid fartøyet siden 2007. Det ble da kjøpt av Peter Arvid Gregersen i Berlevåg. Han fisket med «Fiskeskjær i fjorten år, etter at første eier Guttorm Trondsen fra Øksfjord, fisket med «Fiskeskjær» i åtte år fra det ble levert av skipsbyggeriet.

Ble bygget for 600 000 kroner

På skjøte fra 1993 står det kjøpesum 600.000 kroner eks. merverdiavgift. Fremskrives prisen verftet fikk betalt med Norges Bank sin prisstigningskalkulator, tilsvarer det i dagens kroner 1,6 millioner. Fartøyet er solgt med rettigheter som konvensjonelt fartøy under 28 meter og strukturkvote for hyse, sei og torsk. Samlet har «Angelica» kvote på 482 tonn hyse, 188 tonn sei og 99 tonn torsk i år. Bare 49 tonn torsk og 1,4 tonn hyse er fisket av årets kvote før salget.

Prisen på fartøyet er ifølge søknad om erverv 14 millioner kroner. Det oppgis ikke fordeling i kjøpspris på kvoter og fartøy. Men det er grunn til å anta at rundt eller over 90 prosent av prisen er kvoter.