IKKE SPESIELT BLODTØRSTIG: Ved varsler om hai langs kysten i sommer, satser de på å rykke ut med et eget team der det lar seg gjøre. Både brugde og håbrann er interessante for forskerne.

Havforskningen satser på haisommer

– Vi håper at haitelefonen går varm i sommer. Om du ringer oss, er du avgjørende, sier Havforskningsinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

–  Vi lanserer vår egen «haitelefon» og oppfordrer alle som observerer brugde eller håbrann langs norskekysten, til å slå på tråden, opplyser de. 

Ikke farlig

Men prosjektet til Havforskningsinstituttet har ellers lite med skrekkfilmen fra sent 70-tall som det refereres til i tittelen, å gjøre. Brugda er den største haien i norske farvann, og kan bli hele 12 meter lang. Den er ofte å se i overflaten nært land i sommermånedene.

Den observeres oftest i overflaten med et åpent gap på opp mot 1 meter. Da filtrerer den sjøvann for dyreplankton, som er det brugda har på menyen.

Satellittmerkene som ble festet til tre brugder under prosjektet i fjor, forventes å løsne i starten av juli.a

– Da håper vi å få svar på hvor brugda vandrer og oppholder seg. Det øker sjansen for at vi får merket flere, slik at vi kan følge dem og lære mer om brugda, sier prosjektleder og haiforsker Claudia Junge.

Egen varslingstelefon

Nummeret til «hai-hotlinen» er 55 23 85 60.

Haitelefonen til Havforskningsinstituttet (HI) skal bidra til at havforskerne får raskt beskjed når noen har sett en brugde eller håbrann i norsk farvann. Da kan nemlig «hai-teamet» rykke ut.

– I sommer skal vi satellittmerke brugde. Vi lyktes med å merke tre stykk i fjor. Denne sesongen håper vi på enda flere, forteller merkeekspert Keno Ferter.

Med våren dukker haifinnen til brugda opp i kystnære strøk, mens den gomler på plankton. Men norskekysten er utrolig lang, og det er derfor havforskerne er helt avhengige av hjelp fra publikum.

– Vi ber om at folk varsler oss med en gang de får øye på en brugde. Kommer vi raskt til stedet, er sjansen for at vi får merket den langt større, sier Ferter.