HÅPER FORTSATT: – Vi håpet at sommer og sol skulle gjøre susen og samle silda. Så langt har ikke dette slått til, melder Sildesalgslaget.

Sesongens beste uke for nordsjøsilda og bedring for makrellen

Mens for tobisen er det fortsatt beksvart, melder Sildesalgslaget. Sist uke var ingen norske båter involvert i tobisfisket.

Publisert Sist oppdatert

Sildefisket i Nordsjøen vil ikke ta av, og med stor innsats fra flåten er det fisket 15 100 tonn.

– Det er tross alt sesongens beste uke. 

Ringnot får mest

Beste fangstdager var tirsdag og torsdag med 3 600 tonn. Mens det i helgen har vært beskjedne kvanta. Det er båter fra ringnotgruppen som har bidratt mest med hele 13 400 tonn. Fra kyst har man registrert 1 100, SUK 400 tonn og trål 200 tonn.

– Vi håpet at sommer og sol skulle gjøre susen og samle silda. Så langt har ikke dette slått til og det er stort sett båter som har trålt silda som har fått brukbare fangster til konsum. Av ukens kvantum er knappe 11 000 tonn omsatt til konsum, og som nevnt er det trål som gjør susen her da over 90 prosent er fisket med dette redskap.

Uvanlig liten silda

Snittstørrelsene på silda er uvanlig lave når en ser på hvor og når den fiskes. Snittet varierer fra 100 g til 172 g, med veid gjennomsnitt på 138 g. 

– Båtene melder om mye småsild om en kommer lenger sør i Nordsjøen. Noe som er positivt for de kommende år.

Fra kjøperne så meldes det nå att fettinnholdet i silda har kommet opp på et godt nivå for matjesproduksjon. 

– Vi ser og et økende åte innhold i silda, og dette er også en viktig del for å sette den rette smaken på matjessilda.

Nærmer seg halve kvoten

Det er nå fisket 44 500 tonn av kvoten på 115 000 tonn opplyser laget.

– Med innsatsen båtene har lagt ned de siste ukene så kan en betegne fisket som relativt dårlig. Vi håper fortsatt at det tar seg opp med at temperaturene er stigende i havet og at nymånen som var på søndag kan virke inn.

Største kvantum for makrellen

For makrellen er det bedring.

– Kystflåten som jakter makrell både i sør og nord har bidratt til sommerens beste kvantum med 530 tonn i journalen.

I sør fiskes det på makrell med størrelser fra 260 g til 450 g. Fisket her foregår i Rogaland og videre nordover kysten til Stranda i Møre og Romsdal som nordligste fangst.

I nord har rundt 20 båter kommet på feltene utenfor Lofoten/ Vesterålen. I starten av uken var værforholdene dårlig for makrellfiske. Da sommeren kom i nord så livnet det til og totalt er det innmeldt 380 tonn herfra. Fisken her er som normalt stor med snittvekter på rundt 500 gram.

– Vi håper på at det i kommende uker vil bli enda bedre forhold for den minste makrellflåte.

Skiftet fra tobis til strømsild

Flere båter har flyttet over på fiske i «Kanten» når tobisfisket sviktet. 

– Fra tolv forskjellige båter har vi sist uke 2 400 tonn med kolmule, 940 t øyepål og 780 tonn strømsild.

Flere av disse båtene tar og ut hvitfisk der det rapporteres om god etterspørsel, som bidrar til gode turer på «Kantafiske»

– Vi har ingen innmelding fra norske båter sist uke. Kun ett par båter har vært på tobisfeltet og de rapporterer om beskjedne mengder. Fisket er åpent til 23. juni, så vi kan melde om en skuffende sesong der det bare er fisket knappe 16 000 tonn av kvoten på 60 000 tonn.

– Fra en dansk båt har vi innmeldt 630 tonn. De har fisket tobisen øst av Peterhead (Skottland), og fisket her har heller ikke vært all verden da de har over en uke på turen.