Årsregnskap 2022

ILLUSTRASJONSFOTO av laks.

Bodø-selskap med 75 prosent vekst

BODØ: Eksportselskapet Fram Seafood AS med 75 prosent vekst i omsetningen fra 2021 til 2022.

Publisert Sist oppdatert

Salg og eksport av laks og hvitfisk er åpenbart lukrativt og gir høy omsetning ute i markedet, spesielt gjelder det for laks – som følge av høye laksepriser.

75 prosent vekst

I 2022 omsatte Bodø-selskapet Fram Seafood AS for hele 1,4 milliarder kroner, som var en vekst på 75 prosent fra året før.

I hovedsak var omsetningen i fjor knyttet opp til salg og eksport av laks. Markedet for laks preges av svingninger i pris, noe som kan påvirke etterspørselen. I tillegg er selskapet avhengig av tilgang for å imøtekomme etterspørselen, heter det i selskapets årsberetning.

Femdoblet overskuddet

Selv om varekostnadene, det vil si kjøp av fisk og sjømat for salg og eksport, var på 1,3 milliarder, endte de opp med et overskudd på 33,6 millioner kroner. Selskapet mer enn femdoblet overskuddet på et år, da det var på bare 6,2 millioner kroner.

Overskuddet ble i sin helhet satt av til egenkapital, som ved årsslutt utgjorde 58,8 millioner kroner.