Kamskjell er en verdifull ressurs. Turister kan forsyne seg fritt og ta med hjem utenom kvoten for fisk.

Full forvirring rundt utlendinger, kamskjell og hummer

Utenlandske turister kan fritt sanke kamskjell, krabbe og blekksprut så lenge de ikke bruker annet enn håndredskap. I fjor ble en latvisk liga som tok store mengder kamskjell. De dykket med froskemannsutstyr, rensket muslingene og frøs den spiselige innmaten.

Publisert Sist oppdatert

I direktoratets kommunikasjon i forbindelse med latvierne, ble det sagt at den eneste begrensningen i dette fisket var kvotene på utførsel. Det vil si 18 kilo per person. Men det hersker forvirring i direktoratet om hva som er lov og ikke lov.

5. august i år svarte seniorrådgiver Greta Heegaard i Fiskeridirektoratet følgende, på en henvendelse fra en tysk fisker som lurte på om blekksprut inngikk i kvoten for fisk en turist kan ta med ut av Norge:

– Mollusker og skalldyr er ikke omfattet av eksportkvoten – og det er derfor ikke mulig å ta disse artene ut av landet.

KAMSKJELL: Det er bare lukkemuskelen og gonadene som har interesse.

Få dager senere sendte hun en ny epost hvor hun beklaget sitt første svar, som viste seg å være feil. Hun hadde da fått ny informasjon, som hadde motsatt konklusjon, og hun kunne opplyse at det er lovlig å ta mollusker it av Norge uten restriksjoner på kvantum. Hun oppfordret den tyske fiskeren for sikkerhets skyld om også å sjekke med tollvesenet.

Dette er mollusker

I Wikipedia forklares det hva mollusker er: «Bløtdyr eller mollusker er en rekke med virvelløse dyr, altså dyr som mangler ryggsøyle eller ryggstreng og derfor har en uleddet kropp og bløt hud. Mange bløtdyr har imidlertid et skall til beskyttelse, som er bygget opp av kalk og proteiner.»

Nevnes ikke

HUMMER: Vanskelig å fiske lovlig, men helt lovlig å ta ut av landet uten kvotebegrensning.

I lov og forskrift er det ikke nevnt noe om krepsdyr som krabbe, hummer, sjøkreps og andre ikke kvoteregulerte arter som kamskjell, hjerteskjell, akkar eller blekksprut. Det er heller ikke andre lover som forbyr utlendinger å plukke skjell og skalldyr, utover at hummer skal fiskes med teine.

Til tross for dette har Evelyn Myrå Holmøy i kommunikasjonsavdelingen i Fiskeridirektoratet 7. juli svart følgende på en henvendelse:

– Turister har lov til å plukke kamskjell. Det er ingen egen kvote for kamskjell, det faller innunder 18 kilo.

I løpet av mindre enn en måned sendes det med andre ord ut ulike svar med hensyn til hva som inngår i kvoten.

Fisk og fiskeprodukter

For turistfiskere og turistfiskebedrifter er det tydeligvis ikke enkelt å forholde seg til hva som er gjeldende regler,og hva som ikke er. Men ifølge lov og forskrift er det utelukkende fisk og fiskeprodukter som omfattes av utførselskvoten. Krabbe som kan sankes fra båt om høsten, kamskjell og andre skjell som kan sankes ved dykking er det ingen begrensninger for.

Det er fritt frem å sanke krabbe og rense og fylle i skallene uten mengdebegrensning. Muskler og gonader kamskjell kan også fryses uten at det er noen mengdebegrensninger. Det er derimot ikke lov å selge fangsten. Men hvorvidt fangst selges er umulig å kontrollere straks den er tatt ut av landet.

I forbindelse med at Kystmagasinet i fjor, skrev om det som av direktoratets inspektør definerte som en latvisk "liga" som høstet store mengder kamskjell, har vi spurt seksjonsleder Trond Ottemo om det er kommet mer informasjon om dette. Til det svarer han kort at direktoratet ikke har mer informasjon om dette.

Dette sier forskrift om turistfiske virksomheter:

§ 2. Utførselsregulering

Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren, inkludert bearbeide produkter, herunder fiskefilet, er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 18 kg, inntil to ganger i løpet av kalenderåret. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.