Det er sterk mistanke om at en latvisk liga driver organisert fangsting av store mengder kamskjell. Illustrasjonsfoto Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet

Latvisk liga fangster store mengder kamskjell

I en intern rapport Fiskeridirektoratet har laget, etter en kontroll 11. august i fjor ved Lysøen Naturcamp og Rorbuer på Averøy, rapporteres det om det som synes å være et organisert turistfiske etter kamskjell. Nå skal direktoratet overvåke anlegget ekstra nøye, samtidig som de har mistanke om at det er en latvisk liga som står bak. 

Publisert Sist oppdatert

Seniorinspektør Jan Brødreskift og inspektør Christian Brandal var på sjøgående kontroll av leppefiskbåter 11. august i fjor. Underveis i arbeidet kunne inspektørene observere en gummibåt med sju til ti dykkere om bord. Denne båten var på tur ut fra turistanlegget Lysø Naturcamping og Rorbuer.

Brandal og Brødreskift kjørte inn til turistanlegget rundt klokken to. Der var det full aktivitet med rensing av kamskjell. Det viser seg at det er dykkere som kommer fra Latvia. De forteller at de har med sin egen båt og eget utstyr for dykking. På spørsmål om hva de skulle gjøre med kamskjella, svarte de at de skulle spise de selv.

Leder for turistanlegget ville ikke vise gjesteoversikt

Lederen for turistanlegget Mahtias Richter, ble kontaktet. Han opplyste at turistanlegget er en registrert turistfiskebedrift. Han forteller at dette er turister som skal holde seg til regelverket og ta med det tillatte kvantum hjem.

Direktoratets inspektører spurte om å få se i fryserne på turistanlegget. Richter tok dem med inn på en låve der det sto en fryser. I denne fryseren var det noe renset kamskjellmuskel.

Inspektørene spurte om det var flere enn denne gruppen som hadde vært på anlegget, i den hensikt å sanke kamskjell. Mahtias Richter svarte at dette var den første gruppen, men at han ventet noen danske turister i neste uke som skulle dykke og fangste fisk med harpun.

Kjenner du til eksempler på utenlandske grupper som dykker etter kamskjell, – ta kontakt med Kystmagasinet på epost: terje@kystmagasinet.no

Dette samsvarer ikke med tips som fiskeridirektoratet mottok 6. august fra en annen gjest på anlegget. Dette tipset gikk ut på at dykkere var ute hver dag og sanket store mengder kamskjell.

Noen stod på land og renset, mens andre var ute og dykket. Denne gruppen hadde reist fra anlegget da inspektørene mottok tipset. Tipset var dokumentert med flere bilder, samt bilnummer på de utenlandske bilene.

Ut fra disse opplysningene etterspurte inspektørene bookinglisten for turistanlegget. Daglig leder Mahtias Richter ville ikke gi direktoratet tilgang til denne listen. Sju utenlandske gjester skrev navnene sine på en notisbok, som tilhørte inspektørene.

Før inspektørene forlot turistanlegget fikk Richter plakaten som er utarbeidet med QR-kode som leder direkte til gjeldende regelverk, på flere språk.

Organisert kamskjellhøsting
Inntrykket inspektørene sitter igjen med etter besøket på Lysø Naturcamp og Rorbu, er at det bedrives profesjonell sanking av kamskjell i regi av utenlandske statsborgere. Sannsynligvis med en organisasjon i hjemlandet som står for salg av produktene og organisering av dykkerteam.

Dette underbygges ved at gjestene fra Latvia har med seg avansert dykkerutstyr som gjør dem i stand til å sanke store mengder kamskjell.

Hevdet det var første gruppe

Lederen for anlegget Mahtias Richter hevdet at dette var første gruppe med dykkere, mens fiskeridirektoratet har veldokumentert tips om at virksomheten har pågått over lengre tid. At Richter nektet å gi fra seg bookinglisten mener også inspektørene at underbygger mistanken. Richter hevdet også at bedriften står i registeret over turistfiskebedrifter, noe den ikke gjorde.

Tipseren som informerte Fiskeridirektoratet om forholdene, hadde observert at når en gruppe dykkere reiste så la de igjen gummibåten som ble benyttet, slik at neste gruppe som kom kunne fortsette å benytte den. Hun kunne også informere om at det var samme person som kjørte gummibåten for de forskjellige gruppene. Det er sannsynligvis en som er litt lokalkjent.

Tipseren informerte også om at det ble tatt på land store mengder pigghå som ble filetert og pakket for å tas med til hjemlandet.

Hver deltager i en slik gruppe kan, dersom turistanlegget er registrert, lovlig ta med seg 18 kilo kamskjellmuskel, skriver inspektørene.

Det er også registrert latviere som driver med organisert fangsting av kamskjell ved et turistanlegg i Bud/Harøysund. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Uregistrert fangstet kamskjell unndrar seg også kontroll av innhold av algetoksiner. Algegift akkumulert i kamskjellmuskel er potensielt svært giftig.

Samme virksomhet ved annet turistanlegg

I september i fjor fikk politiet tips om tilsvarende virksomhet fra et turistanlegg i området Bud/Harøysund. Politiet var ute og observerte aktiviteten. Også der ble det observert «turister» med profesjonelt dykkerutstyr som dykket på skift og sanket kamskjell, slik kommersielle aktører gjør. Også disse var fra Latvia.

Inspektørene fremmer i rapporten en hypotese om at en har å gjøre med en liga med base i Latvia som driver kommersielt uregistrert uttak av ressurser i norske farvann. Det vil være naturlig å se grundigere på dette sammen med Politiet og Tolletaten.

Fiskeridirektoratet opplyser i et internt notat at forholdene som beskrives i rapporten, om eventuell uregistrert fangsting av kamskjell, må følges opp med kontroller i 2022. Lysø Naturcamp og Rorbu er nå en registrert turistfiskebedrift. Men direktoratet skriver at bedriften bør følges opp med kontroller i 2022.