PÅ PLASS: Det har vært lite fokus på Matjessild i det norske sildefisket. Men årets matjes er allerede på plass som her på Hamburg Fiskemarked.

«Gerda Marie» leverte mest Nordsjøsild til konsum

Tirsdag kveld gjensto 25 900 tonn av årets kvote på Nordsjøsild. Totalt er det seddelført 104 126 tonn. En gjennomgang viser at nesten nøyaktig halvparten av silda har blitt solgt til fiskemel.

Publisert Sist oppdatert

Årets kvote på Nordsjøsild er 126 458 tonn, pluss 3 702 tonn overført fra i fjor. Det vil si en samlet kvote på 130 060 tonn.

En gjennomgang av innmeldingene til Norges Sildesalgslag, viser at 52 337 tonn er solgt til konsum, mens 52 666 tonn har blitt til mel og olje. I tillegg har svenske «Astrid-Marie» meldt inn 1120 tonn konsumsild.

Mange forklaringer

Det har gitt mange forklaringer på hvorfor så stort kvantum har blitt levert som industriråstoff. Men størrelse, stort åteinnhold, frykt for ikke å få fisket kvoten ved å vente på bedre kvalitet, og mest sannsynlig høye bunkerspriser har sammen bidratt.

Samtidig som mange fartøy har valgt å redusere antall turer ved å ta store fangster beregnet på fiskemel, er det også en del fartøy som har valgt å fiske hele mest mulig til konsum.

«Gerda Marie» best på konsum

PÅ TOPP: «Gerda Marie»" er fartøyet som har levert mest Nordsjøsild til konsum denne sesongen.

Fartøyet som har levert mest til konsum er «Gerda Marie» som i løpet av fisket har meldt inn 2384 tonn, - alt som konsumsild. På neste plass finner vi Østerbris med 1905 tonn til konsum og ingenting til mel. Tredje mest konsumsild har «Talbor» levert, med 1840 tonn. «Talbor» har også levert en mindre fangst på 170 tonn til mel.

Stille rundt matjes

Normalt er det stort fokus på å levere sild med rett kvalitet for produksjon av matjessild. Dette fokuset har vært nesten fraværende i år. Heller ikke eksporttallene fra Sjømatrådet for juni viser noen stor eksport av sild til Nederland.

Det er i Nederland det produseres mest matjessild. Denne eksporteres til hele Nord-Europa. Under et besøk til den Lübeck og Hamburg for et par uker siden registrerte Kystmagasinet at årets nederlandske matjessild allerede var til salgs på fiskemarkeder, fiskebutikker og supermarkeder.