OPPMALINGSFORBUD: «Herøyfjord» fikk nesten en halv million kroner i inndragning.
OPPMALINGSFORBUD: «Herøyfjord» fikk nesten en halv million kroner i inndragning.

Hyseyngel gir millioninndragning

Ni båter har fått inndragning på anslagsvis på 1,17 millioner kroner. En båt har fått nesten en halvmillion i inndragning av fangstverdi. Det er ytterligere ni båter som har fått vedtak om inndragning av samme årsak.

Publisert

Det er lovlig med opptil ti prosent bifangst i tobisfangstene. Problemet for fiskeflåten er at selv om de har lovlig mengde bifangst av undermåls hyse, sei og torsk, er det ikke lov å levere denne til oppmaling. Fisk under minstemål er heller ikke lovlig å omsette til konsum

I år er andre året Fiskeridirektoratet håndhever et forbud mot å levere hyse, torsk og sei til oppmaling. Det er Norges Sildelag som kontrollerer fangstene, og som er pålagt å rapportere til Fiskeridirektoratet når bifangst av hyse, sei og torsk blir levert til oppmaling.

Fikk inndratt nesten en halv million

I mai leverte «Herøyfjord» en stor tobisfangst på 1918 tonn til Triplenine Vedde AS. Med fangsten fulgte også 119 tonn bifangst som gikk til oppmaling. 118 563 kilo var hyse og 409 kilo var torsk. «Herøyfjord» leverte også en tobisfangst i juni. Her var det 35 740 kg hyse og 1450 kilo torsk. De to fangstene resulterte i en samlet inndragning på 483 270 kroner.

26 båter deltok i årets tobisfiske. Mange av disse har fått kraftige inndragninger på grunn av innblanding av i første rekke hyse, men også torsk og sei. Kystmagasinet har fått innsyn i ni vedtak om inndragning av fangstverdi. Disse ni fartøyene har til sammen fått inndragning på 1,17 millioner kroner.

2100 tonn bifangst av hyseyngel

BIFANGST: «Bømmelbas» er ilagt administrativ inndragning av 158 224 kroner.
BIFANGST: «Bømmelbas» er ilagt administrativ inndragning av 158 224 kroner.

I 2020 ble bifangsten av hyseyngel estimert til 2100 tonn unders dette årets tobisfiske. Det medførte at Fiskeridirektoratet reagerte, og i fjor begynte direktoratet å inndra verdien av fisk hyse, sei og torsk som leveres til oppmaling. 2100 tonn hyse under minstemål vil om snittvekten var hundre gram utgjøre 21 millioner individer. For direktoratet er det viktig å motivere til i størst mulig grad å unngå fangst av hyseyngel.

Verdifull bifangst

Hyse, sei og torsk over minstemål blir levert til konsum av båter som fisker industriråstoff. Dette er verdifull fisk for denne flåten. Samtidig skal bifangst i tobisfisket være under ti prosent målt i vekt og i andel fisk. I denne bifangsten regnes også inn fisk som hvitting, lysing, knurr og andre fiskeslag hvor det ikke er oppmalingsforbud.

Fraktet 156 tonn pluss vann

Under årets fiske gikk direktoratet ut og advarte etter at de i en del fangster ble registrert høy bifangst. For fartøyer som «Håflu» som har fått inndragning på 9812 kroner og «Vea» med 7148 kroner er det små beløper. Men en rekke fartøyer har fått over 100 000 kroner i inndragning, - og for «Herøyfjord» som har fått inndragning på nesten en halv million kroner er det et vesentlig beløp. I tillegg har «Herøyfjord» brukt drivstoff på å frakte 156 tonn verdiløs fisk, samt vann i RSW-tankene.

Får ikke vederlag for levering

INNDRAGNING: «Vea», fikk bare "bare" 7148 kroner i administrativ inndragning.
INNDRAGNING: «Vea», fikk bare "bare" 7148 kroner i administrativ inndragning.

Verdien som inndras, er beregnet med kiloprisen som fiskemelfabrikken betaler for fangsten. Ifølge forskrift om inndragning av fangst kan fisker tilkjennes et vederlag på 20 prosent av fangstens verdi for dekning av utgifter til ilandføring. Men dette gjelder bare når fangsten ikke var tilsiktet. I sakene hvor hyse, sei og torsk under minstemål er levert til oppmaling er det brudd på oppmalingsforbudet og Fiskeridirektoratet gir ikke vederlag for omkostninger ved ilandføring.

Disse fartøyene har fått inndragning:

De fartøyene hvor Kystmagasinet har mottatt innsyn i vedtak om administrativ inndragning er:

«Mostein»

9950 kilo x 2,87 kroner/kilo, totalt 28 557 kroner

«Håflu»

2886 kilo x 3,40 kroner kilo, totalt 9812 kroner

«Odd Lundberg»

37 824 kilo x 2,88 kroner/kilo, totalt 109 122 kroner

«Bømmelbas»

59 512 kilo x 2,66 kroner/kilo, totalt 158 224 kroner

«Nordsjøbas»

49 350 kilo x 3,02 kroner/kilo, totalt 149 137 kroner

«Herøyfjord»

156 062 kilo x 3,10 kroner/kilo, totalt 483 270 kroner

«Lønnøy»

39 900 kilo x 2,80 kroner/kilo, totalt 111 846 kroner

«Vea»

3426 kilo x 2,09 kroner/kilo, totalt 7148 kroner

«Lønningen»

41 589 kilo x 2,69 kroner/kilo, totalt 111 997 kroner

Også «Morten Einar», «Libas», «Ingrid Majala», «Dyrnesvåg», «Ligrunn», «Fiskebank», «Havglans», «Havbris» og «Ligrunn» har ifølge Fiskeridirektoratets postjournal fått krav om administrativ inndragning for hyse, sei og torsk levert til oppmaling.