NYE ØSTERBRIS bygges og utrustes av Karstensens Skibsværft i Danmark.

Rederi har kontrahert ny pelagisk tråler

Rederiet Østerbris AS i Torangsvåg har kontrahert ny pelagisk tråler.

Publisert Sist oppdatert

Rederiet Østerbris AS i Torangsvåg har kontrahert ny pelagisk tråler hos Karstensens Skibsværft AS i Danmark.

Dette er første gang verftet og rederiet jobber sammen. Begge parter har dog hatt en konstruktiv fase i forbindelse med kontraktsinngåelse, og ser frem til å arbeide på dette prosjektet, skriver verftet og rederiet i en felles pressemeldingen.

Design, innretning og arrangement er blitt til i et samarbeid mellom verft og rederi. Skroget forventes til verftet i Skagen i juni 2026, og tråleren skal leveres januar 2027. Generelt vil der, på det nye fartøyet, være et meget stort bidrag fra norske leverandører. 

Tråleren vil få en lengde på hele 86 meter, og bredde på 18,50 meter. Blant annet skal Karmøy Winch levere kraner og vinsjer, Bergen Engines leverer to hovedmotorer hver på 3600 kW, samt to Scania hjelpemotorer på 600 kW hver. Gir- og propellanlegg og to thrustere hver på 1400 kW leveres av Brunvoll. Det skal også monteres tre RSW-anlegg om bord, hver på 1100 kW.

Rederiet Østerbris AS eier i dag den M/TR «Østerbris», som ble bygd ved Cemre Shipyard i Tyrkia i 2014. De eier også den kombinerte line- og snurrevadbåten MS «Østerfjord», som ble bygd ved Tersan Shipyard i Tyrkia i 2022.

Rederiet er godt strukturert med kvoter, og driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært er fisket etter kolmule vest av Irland. Øvrig fiske etter sild og makrell gjøres med not.

Rederiet eies av blant annet Trond Østervold, Marlen Østervold Haugland, John Harald Østervold, Olav Østervold, Christian Østervold, som hver har aksjepost på 18,132 prosent.