KVANNØY med godt hal under årets kolmulefiske.

Over halvveis i kolmulefiske

Sist uke var en middels uke på kolmule-feltet, der det ble innmeldt 35 200 tonn fordelt på 22 fartøy. Fangstene var mellom 170 og 3150 tonn. De siste fire dagene er det innmeldt 46 225 tonn.

Sildesalgslaget melder om at uvær har hemmet båtene fra å fiske, og da spesielt siste del av forrige uke. Noe som gjenspeiler seg ved at over 30 000 tonn ble tatt i starten av uka.

Passert halvveis

Hoveddelen av fisket har foregått utenfor 200 nautiske mil vest av Irland, mens bare 4500 tonn er fisket nordvest av Porcuepine-banken i EU-sonen.

Fiskeflåten er likevel passert halvveis i fisket, og det er fisket knappe 200 000 tonn av årets kvote på 392 000 tonn.

- Det har vært et eventyrlig fiske siden første fangst fra internasjonalt farvann kom 23. januar. Med noen dager igjen av februar så viser det ett kvantum på hele 178 000 tonn denne måneden, og vi må tilbake til året 2006 for å finne større kvantum da det ble fisket 220 000 tonn, skriver Sildelaget på sine nettsider.

Fiskerne melder for øvrig om mye kolmule både nordvest av Irland og på Porcuepine-banken, og en opplever fulle kolmule-sekker på kort tauetid.

- Vi forventer fortsatt god deltagelse i kolmulefisket i vest, selv om knappe 10 båter er ferdige med årets kvote, skriver de videre.

Status siste dager

De siste fire dagene, 25. - 28. februar, er det innmeldt 46 225 tonn. Her er en status for noen av fartøyene hittil denne uka:

  • MS «Fiskeskjer» med 2500 tonn på to fangster, som ble levert til Vedde AS i Langevåg.
  • MS «Libas» med 2750 tonn, levert hos Pelagia Egersund AS.
  • MS «Kings Bay» med to fangster på til sammen 2300 tonn, levert hos Pelagia AS i Måløy.
  • MS «Østerbris» med en fangst på 2200 tonn, levert hos Lodnuvinns HF på Island.
  • MS «Havstål» med en fangst på 1940 tonn, levert hos Pelagia AS i Karmsund.
  • MS «Smaragd» med fangst på 2050 tonn, som ble levert hos Prima Protein AS i Egersund.
  • MS «Kvannøy» med fangst på 2350 tonn, levert hos Pelagia AS i Bodø.
  • MS «M. Ytterstad» med fangst på 2000 tonn, levert hos FF Skagen AS i Danmark.
  • MS «Rav» med fangst på 2300 tonn, levert hos Pelagia AS i Måløy.
  • Kystmagasinet takker forøvrig MS «Kvannøy» for bildene.