NOR-FISHING 2022:

VIL HA LYS I HUSENE: – Økt bearbeiding skal gi oss økte eksportinntekter og flere arbeidsplasser langs kysten, sa statsråden.

Fiskeriministeren: Vil ha mer bearbeiding av fisk i Norge

– Grundig arbeid tar tid. Vi ønsker ei endring i fiskeripolitikken. Ikke flere kvoter på færre hender, men en bærekraftig fiskeriflåte.

Publisert Sist oppdatert

Det sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til forsamlingen på Rockheim under Sjømat Norges seminar tirsdag.

Lite konkret fra statsråden

De vel 60 inviterte kunne meske seg med noe av det beste sjømatnæringen har å by på av mat, og utsikten mot Munkholmen og Trondheimsfjorden satte ei maritim ramme rundt arrangementet. Bortsett fra det, var det lite konkret å hente fra statsråden.

– Bearbeidingen har gått opp

Tema for seminaret var økt bearbeiding av fiskeprodukter i Norge. Ministeren forsikret at regjeringen er obs på problemet med fisk som fraktes ubearbeidet ut av landet, og at man ønsker å gjøre noe med det.

– Økt bearbeiding skal gi oss økte eksportinntekter og flere arbeidsplasser langs kysten. Vi ser at bearbeidingsgraden har gått opp innen pelagisk og laks. Sysselsettingen har økt. Samtidig er antall bedrifter redusert.

Skjæran pekte på flere faktorer som han mente peker i retning av økt bearbeiding.

– De største havnene tar i mot stadig mer råstoff. Stadig mer fisk sløyes på land av kystflåten.

Lav inntjening for landindustrien

Samtidig er det klart at økt bearbeiding vil gi økte kostnader.

– Lønn og produksjonskostnader er høye i Norge, og det skulle bare mangle. i skal ha god betaling i Norge. Samtidig er inntjeningen for landindustrien lav, og det må vi ta inn over oss. De er avhengige av fiskerne, og fiskerne er avhengige av dem. Se bare på Træna, understreket han.

Avslutningsvis påpekte han at økt bearbeiding også er god distriktspolitikk.

– Mitt mål er å bygge bredde og mangfold, som gir lys i husene langs hele kysten vår. Fisken er Norges nest største eksportnæring, og EU er vårt største marked.