VIL HA SVAR: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran må svare om russiske fiskebåter som ankommer og leverer fisk i norske havner, til tross for sanksjonsveldet som er innført i EU. (Foto: Arkiv)

Skjæran må svare om russiske fiskebåter i norske havner

Venstres Grunde Almeland reagerer på at en russisk oligark med bånd til president Vladimir Putin fortsatt kan sende en av verdens største trålere til norske havner, skriver Dagens Næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Mens EU forbyr alle russiske skip å anløpe deres havner – med unntak for leveranser av mat, energi og humanitær hjelp – åpner Norge opp for russiske fiskebåter. Det melder Helgelands Blad.

Unntak

Beslutningen om unntaket for fisk ble tatt før det var avklart hva EU mente om saken, skriver avisen. Da reglene ble innført, sa fiskeriminister Bjørn Skjæran (Ap) til DN at EU hadde et unntak for fiskefartøy, noe unionen ikke hadde.

Grunde Almeland sier han vil sende brev til regjeringen og spørre om beslutningsgrunnlaget da unntaket for fiskefartøy ble laget.

– Det er noe underlig i måten regjeringen har pratet om dette på, og hvordan de har opptrådt overfor Stortinget med dette, sier Almeland, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener saken er relevant å ta opp i komiteen.

– Det regjeringen har kommunisert, har helt direkte og konkret påvirket hva som er blitt vedtatt på Stortinget og hvordan det er blitt vedtatt, forklarer Almeland.

¤ Venstre får støtte til å stille spørsmål fra Rødt og Frp. Høyre og SV åpner også for å stille spørsmål.

Lover å svare

Til DN sier Skjæran at han vil svare på spørsmål som Stortinget måtte ha.

– Unntaket er gitt fordi vi vil hegne om en bærekraftig fiskeriforvaltning i Barentshavet, og det bidrar også til stabilitet i nordområdene, sier han.

– Jeg sa aldri at alle fartøy var unntatt. Dette var basert på informasjon vi hadde fått fra EU. Da EU klargjorde sitt syn, ble det klart at unntaket besto av at russiske fartøy under en viss størrelse var unntatt fra havneforbudet, legger han til.