VANN: Sjømatbedriftene vil ha slutt på at fiskerne får betalt for vann.

Vil ha slutt på at fiskerne får betalt for vann

Fiskerne får betalt for vann. Det vil Sjømatbedriftene ha en endring på. For halvannen uke siden sendte de et brev til Fiskeriminister Bjørn Skjæran hvor problemet blir tatt opp.

Fiskeridirektoratet innførte 30. november 2021 midlertidig praktisering av vanntrekk gjeldende fra 1. januar 2022. Bakgrunnen for dette, var at det var ulik praksis i de ulike salgslagenes samt Fiskeridirektoratets regioner hvilket igjen medførte ulike konkurranseforhold, forklarer Sjømatbedriftene i brevet.

Hvordan fisken veies avgjør

Utgangspunktet til Fiskeridirektoratet er at veid kvantum skal angis på seddel uten vanntrekk. Den midlertidige praktiseringen av vanntrekk gjelder kun for «løsvann» på inntil en prosent på bunnfiskarter som oppbevares om bord i fiskefartøyet i vann eller vann/is (container/RSW/bulk), og som under levering veies i kar på pallevekt. I tillegg åpnes det for en del andre særegne situasjoner hvor det er anledning med vanntrekk. Det tillates ikke vanntrekk ved bruk av batchvekter, forklarer Sjømatbedriftene.

Vann registreres som fisk i ressursregnskapet

Flere mottak er lagt opp på en slik måte at fisken blir veid med vann på batchvekter. I praksis medfører dette at det både blir betalt for råstoff man ikke får, samt at ressursregnskapet er fylt med vann.

VANNTREKK: Hvor mye fisk og hvor mye vann er det når fisken veies?

Flere mottak har gjort et omfattende arbeid med a registrere vannvekt og kan ifølge organisasjonen dokumentere avvik på 2,7 prosent på sei (sløyd uten hode) og i overkant av to prosent på torsk sløyd uten hode.

Slik Sjømatbedriftene oppfatter det, har denne problemstillingen blitt reist overfor Fiskeridirektoratet både lokalt og sentralt. Tilsynelatende er dette en kjent problemstilling for flere lokalt, men det er allikevel ikke åpnet for vanntrekk på batchvekter.

Skaper ulike konkurranseforhold

Det bør ifølge Sjømatbedriftene være anledning til å trekke for vannvekt på batchvekter på lik linje som det er med pallevekter i dag. Det blir også ulike konkurranseforhold mellom de ulike aktørene, avhengig av hvilken type vekt de benytter seg av, når vanntrekk ikke gjelder for alle typer vekter.

Sjømatbedriftene ber Nærings- og fiskeridepartementet se på denne problemstillingen. Vi stiller oss til disposisjon for møte eller nærmere avklaring av eventuelle spørsmål i forbindelse med vanntrekk. Herunder også dokumentasjon på avvik ved veiing av sei og torsk som Organisasjonen viser til overfor.