MENER DET ER MER LODDE: – Det kan finnes mer lodde i russisk sektor enn man legger til grunn for kvoterådet, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Skuffet og overrasket over kvoterådet: – Kan være mer lodde i russisk sone enn man tror

– Det er store årsklasser av lodde og redusert torskebestand, og det er derfor vanskelig å forstå forskernes kvoteråd, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt etter at kvoterådet for lodde ble offentliggjort i går.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene om loddekvotene foregår denne uka, og kvoten for neste år vil da bli fastsatt.

– Kvoterådet for lodde i Barentshavet på 62 000 tonn neste år er svært skuffende anbefaling. Det kan synes som om forskerne er ekstra forsiktige i sitt kvoteråd på grunn av stor usikkerhet, sier Maråk etter å ha fått presentert utsiktene for neste års loddekvoter.

– Kan være mer lodde i russisk sone

Han mener at det kan finnes loddeforekomster i russisk sone, som ikke er hensyntatt når forskerne skal stipulere grunnlaget for neste års kvote.

– I lys av tidligere målinger av sterke årsklasser på lodde og en mindre torskebestand er anbefalingen overraskende. En forklaring kan være at større andel av loddebestanden enn det forskerne legger til grunn står i russisk sone, sier Maråk etter å ha fått presentert utsiktene for neste års loddefiske.

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) anbefalte en pause i toktene som skulle måle størrelsen på gytebestanden, men åpnet opp for å videreføre gytetoktene dersom dekningen i øvrige loddetokt var dårlige.

Bør gjennomføre gytetokt i år

Det er tilfelle ettersom det ikke er gjennomført tokt i russisk sone. Fiskebåt mener derfor en bør vurdere å få gjennomført et gytetokt i år, for å få mer informasjon i forhold til den anbefalingen som ligger til grunn.

– Det er store årsklasser av lodde og redusert torskebestand, og det er derfor vanskelig å forstå forskernes kvoteråd, sier Maråk.

Ifølge Maråk bør dette tas opp i fiskeriforhandlingene som nå pågår med Russland, og der en åpner for at resultatene fra et slikt gytetokt kan føre til endringer i kvoterådet som er gitt.