RUSSISK KRØLL: – Manglende data fra russisk side vil føre til stor usikkerhet i kvoterådet for 2023, opplyser Havforskningsinstituttet.

Loddetokter er avsluttet - tekniske problemer på russisk side gir usikre tall

Havforskningen avsluttet denne uken det norsk-russiske økosystemtoktet der statusen på loddebestanden er en sentral del.

Publisert Sist oppdatert

Toktleder Georg Skaret har gitt en løypemelding om status for lodda på nettsidene til Havforskningsinstituttet.

Lodda sto lengre nord

Den årlige bestandsovervåkningen for lodde i Barentshavet inngår i dette årlige toktet. Kunnskapen blir brukt til å gi kvoteråd for arten. Kartet ovenfor viser hvor forskerne har registrert lodde de siste årene.

– Lodda stod lengre nord i år enn den har gjort siden 2013, og i de sentrale beiteområdene var det svært lite av store dyreplankton, noe som kan tyde på nedbeiting og at lodda må vandre lengre for å finne mat, opplyser Skaret.

Lengde ved alder var lav for både 2- og 3-åringer, noko som tyder på dårlig vekst. Det er trolig en følge av konkurranse om føda.

Tekniske problem på russisk side

På russisk side hadde de store tekniske problemer med fartøyet i år, og det ble dermed ingen dekning av lodda på russisk side av delelinja i Barentshavet.

– Manglende data derfra vil føre til stor usikkerhet i kvoterådet for 2023.

Rådgivingsmøtet blir gjennomført digitalt 10. og 11. oktober.

– Rådet skal være klart til det norsk-russiske fiskerikommisjonsmøtet som starter 17. oktober, avslutter han.