POPULÆR: – Det var solid volumvekst til Spania i april, og vi må tilbake til 2018 for å finne et høyere eksportvolum av fersk torsk til Spania i en april måned, skriver Sjømatrådet.
POPULÆR: – Det var solid volumvekst til Spania i april, og vi må tilbake til 2018 for å finne et høyere eksportvolum av fersk torsk til Spania i en april måned, skriver Sjømatrådet.

Rekordpriser på eksport av torsk i april: – Aldri før har prisen vært så høy

I april ble skreisesongen formelt avsluttet. Det ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei. Også volumet av tørrfisk styrket seg, mens suksessen for fersk torsk i Spania styrket seg ytterligere.

Publisert Sist oppdatert

– Til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, øker både skreiandelen og prisene. Det viser at skreien har befestet sin posisjon som et premiumprodukt. I år har vi sett dette spesielt i Spania. Kun to ganger tidligere har direkteeksporten av skrei til dette markedet vært høyere enn i år, sier Chramer.

Verdivekst og volumfall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 6 993 tonn fersk torsk til en verdi av 385 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 8 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april

Landingene av fersk torsk var også i april betydelig lavere enn samme måned året før, noe som har gitt utslag i lavere eksportvolum.

Vekst til Spania

– Det var solid volumvekst til Spania i april, og vi må tilbake til 2018 for å finne et høyere eksportvolum av fersk torsk til Spania i en april måned. Spania er også markedet med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 22 millioner kroner, eller 131 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Spania endte på 671 tonn, noe som er 86 prosent høyere enn samme måned i fjor.

God sesong for kvalitetsmerket sei

 • Norge eksporterte 682 tonn skrei til en verdi av 39 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 6 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 4 prosent
 • Danmark, Spania og Tyskland var de største markedene for skrei i april

Avslutningen på skreisesongen ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei, selv med nedgang i landingene.

– Kvalitetsmerket skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket for skrei, og et av kravene er at den må være fangstet i perioden 1. januar til 30. april, opplyser sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økt skreiandel til tross for lavere landinger

Totalt endte årets skreisesong med et eksportvolum på 4 212 tonn, en nedgang på 6 prosent fra i fjor. Eksportverdien ble totalt 282 millioner kroner, 43 millioner kroner høyere enn i fjor.

– 18 prosent av Norges eksport av fersk hel villfanget torsk var kvalitetsmerket skrei i årets sesong. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn i fjor. Det er for øvrig verdt å merke seg at skreiandelen øker til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, sier Brækkan.

Prisforskjell på 14 kroner kiloet

Prisen øker også, godt hjulpet av svakere norsk krone.

– Aldri før har eksportprisen vært over 60 kroner i en sesong, og i år endte den på 67 kroner, hele 13 kroner høyere enn i fjor. Prisforskjellen mellom kvalitetsmerket skrei og annen fersk hel villtorsk er også rekordhøy, med hele 14 kroner høyere pris for skrei i år, forklarer Eivind Hestvik Brækkan.

Vekst til Spania

Mesteparten av den kvalitetsmerkede skreien eksporteres til Danmark før den går videre til de store skreimarkedene ute i Europa. Mye går også direkte til Spania, som er vårt største konsummarked.

For hele skreisesongen endte eksportvolumet til Spania på 1 168 tonn. Dette er en økning på 30 prosent, opp fra 900 tonn i fjor. Kun i to andre år har direkteeksporten av skrei til Spania vært høyere, og da i år med betydelig høyere kvoter.

Solid etterspørsel

– Skreien har virkelig etablert seg som en helt spesiell fisk både blant konsumenter og i handelen i Spania. Etterspørselen har vært solid i år, og hvis det ikke hadde vært for dårlig vær og lav tilgang i inngangen av året, ville det ha blitt tidenes skreisesong. Den sterke posisjonen bekreftes ved at betydelig flere butikker har solgt skrei i år, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Volumfall for fryst torsk

 • Norge eksporterte 5 456 tonn fryst torsk til en verdi av 323 millioner kroner i april
 • Verdien var uendret fra samme måned i fjor
 • Volumet falt med 14 prosent
 • Storbritannia, Frankrike og Portugal var de største markedene for fryst torsk i april

I likhet med for fersk torsk, var det også nedgang i landinger av fryst torsk i april. Dette gir utslag i lavere eksportvolum.

God start på året

– Eksportvolumet til Storbritannia fortsetter å øke og endte på 1 275 tonn i april, en økning på 28 prosent fra april i fjor. Fryst hel torsk bidro mest til økningen, men også fryst filet økte noe i volum. Vi må tilbake til 2019 for å finne et høyere eksportvolum av fryst torsk til Storbritannia etter årets fire første måneder, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst verdivekst i Frankrike

Frankrike hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 32 millioner kroner, eller 155 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Frankrike endte på 380 tonn, noe som er 92 prosent høyere enn samme måned i fjor. Mesteparten av eksporten til Frankrike var fryst filet.

Utfordrende måned for klippfisk

 • Norge eksporterte 4 481 tonn klippfisk til en verdi av 316 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 7 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 24 prosent
 • Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i april

Eksportvolumet av både klippfisk av sei og torsk falt i april, med henholdsvis 32 og 12 prosent, eller 1 150 og 200 tonn.

For klippfisk av sei var Den dominikanske republikk, Kongo-Brazzaville og Brasil de største markedene.

Sterk vekst til Den dominikanske republikk

– Den dominikanske republikk utmerker seg med vekst i eksportvolum også i april. Hittil i år er veksten på hele 65 prosent sammenlignet med i fjor. Jamaica og Kongo-Brazzaville er landene med størst nedgang i eksportvolumet av klippfisk av sei i april, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økning på 26 prosent til Portugal

Portugal er som vanlig det største markedet for klippfisk av torsk, og om lag 60 prosent av klippfisken av torsk gikk til Portugal i april.

– Portugal er også landet med størst verdivekst for klippfisk denne måneden, med en økning i eksportverdi på 28 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier Brækkan.

Nedgang i hjemmekonsumet

Eksportvolumet til Portugal endte på 1 227 tonn, noe som er 2 prosent høyere enn samme måned i fjor

– Økt eksport i april gjør at eksportvolumet hittil i år nå ligger 8 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Vi ser også en nedgang i hjemmekonsumet av klippfisk i Portugal i første kvartal. Et lite lyspunkt er økt turisme, og i mars var det flere overnattingsgjester enn i samme måned i 2022 og i 2019, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Trond Rismo.

Skyhøy matinflasjon

I første kvartal var også Portugal et av landene med høyest økonomisk vekst i Europa.

– Matinflasjonen er imidlertid fremdeles skyhøy, og tallene for april viser en prisvekst på nesten 20 prosent på matvarer det siste året. Forventningene framover er at den økonomiske veksten vil være relativt svak, forklarer Rismo.

Rekordmåned for saltfisk

 • Norge eksporterte 4 256 tonn saltfisk til en verdi av 377 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 44 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for saltfisk i april

Dette er rekordhøy eksportverdi for saltfisk i en enkeltmåned, 9 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2007.

Portugal kjøpte nesten all norsk saltfisk

– Lave landinger spesielt i januar og februar bidro til lave eksportvolum i første kvartal. Mens volumet også i april sank sammenlignet med i fjor, er det høyere enn i april for to år siden. Målt i verdi gikk over 90 prosent av saltfisken i april til Portugal, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Portugal var også landet med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal i april endte på 3 807 tonn, noe som er 12 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Vekst for tørrfisk

 • Norge eksporterte 238 tonn tørrfisk til en verdi av 60 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 28 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 43 prosent
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i april

Italia hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 14 millioner kroner, eller 62 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Italia endte på 122 tonn, noe som er 13 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Bedre økonomi i Italia

– Med økningen i april er eksportvolumet for tørrfisk til Italia hittil i år på samme nivå som i fjor. I Italia har husholdningenes forventninger til egen økonomi bedret seg noe den siste tiden, og den økonomiske veksten i første kvartal i år var noe høyere enn gjennomsnittet for EU. Inflasjonen er noe lavere enn den var på det høyeste i fjor, og det forventes en ytterligere nedgang utover året, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.