OPP MEN NED: – Valutaeffekt, verdivekst og volumnedgang for sjømateksporten i april, melder Sjømatrådet.

Laveste eksportvolum siden 2007 i april: – valutaeffekten gir verdiøkning

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig falt volumet.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Norges Sjømatråd i sin månedlige rapport.

– For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over fem prosent og i dollar 3,7 prosent. Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laveste eksportvolum siden 2007

I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge. Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007. Da ble det eksportert 125 000 tonn.

– Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.

Verdivekst til USA og Kina

Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april.

– Felles for dem er at det er laks som driver opp verdien. Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.