Finnmark er den delen av landet som har kjent sterkest på invasjonen av pukkellaks, skriver NJFF. Om et par korte måneder forventer man en ny invasjon av laksen, som ikke hører hjemme i norsk fauna.

Stålsetter seg for full invasjon i sommer

For to år siden ble nordnorske elver invadert av enorme mengder av den såkalte pukkellaksen. Til sommeren er det ventet en ny runde med besøk av laksen, som har en livssyklus på to år.

Publisert Sist oppdatert

Laksen, som opprinnelig kommer fra Stillehavet, men ble satt ut i våre nære farvann av Sovjetunionen for noen tiår siden, har de siste årene kommet til norskekysten og norske elver for å gyte, i store antall. På sikt fryktes det at laksen kan bli en utfordrer til den norske villaksestammen, og fortrenge den.

Forventer ti ganger så mange i år

Den har en livssyklus på to år, som innebærer at hvert andre år vil vi få besøk av laksen i norske elver.

– Det sies at det kommer ti ganger så mange hvert andre år, så vi forbereder oss på at det kommer cirka 150 000 individer i elvene våre i sommer, sier leder i Vestre Jakobselv jeger og fiskerforening Vidar Isaksen til VG.

For to år siden ble det til og med tatt individer av pukkellaks i Oslofjorden, og den sprer seg stadig sørover langs kysten.

Seniorrådgiver Eirik Frøyland i Miljødirektoratet understreker at ingenting tyder på at risikoen for full invasjon er overvurdert.

– Derfor kan svaret bli alt ifra ti ganger så mye som i 2021, til mindre enn i 2021. Det går an å håpe på det siste, men vi forbereder oss på en ny økning, sier han til VG.

Tiltak i store elver i 2023

I Tanaelva gjennomførte Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i fjor et pilotprosjekt like nedenfor Tana bru, som ledd i å utvikle en sperre. Elva ble delvis sperret ved hjelp av plaststikker forankret med kjetting, og området ble videoovervåket.

‒ Det arbeides nå intensivt med å få på plass en sperreløsning i Tanaelva som bygger på pilotprosjektet fra 2022, og som kan etableres før det ventede store innsiget av pukkellaks i sommer, sa miljødirektør Ellen Hambro til Kystmagasinet i vinter.

Skal sette opp laksesperrer

‒ Det har vært usikkerhet om det er mulig å hindre den uønskede pukkellaksen i å ta seg opp de største lakseelvene, slik som Tanaelva, Altaelva og Neiden i Finnmark. Vi er glade for at dette rent teknisk ser ut til å la seg gjøre, selv om en rekke forhold, deriblant kostnader, må utredes nærmere, uttalte Hambro til direktoratets egne nettsider.

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet mener at det er teknisk mulig å etablere effektive fiskesperrer i nedre deler av alle tre elvene, slik at man kan sortere ut pukkellaks. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra ekspertgruppa, som fikk i oppdrag å utrede tiltak for å hindre oppvandring av pukkellaks i store lakseelver som Tanaelva, Neidenelva og Altaelva i Finnmark.