Årsregnskap 2022

VEKST: Gjengen hos Proff Kulde opplevde god omsetningsvekst i 2022 i forhold til året før.

Svolvær-bedrift i vekst

Proff Kulde med omsetningsvekst på 15,2 prosent.

Lofoten-bedriften Proff Kulde har levert et godt årsregnskap for 2022. Tallene viser en omsetning på 40 millioner kroner, som er 5,3 millioner bedre enn året i forveien. Det er en vekst i omsetningen på 15,2 prosent.

Forbedret overskuddet

Selskapet hadde med det et overskudd på 4,55 millioner kroner, som var opp med 2,45 millioner fra 2021. Overskuddet i sin helhet ble overført til egenkapital, som ved årsslutt var på 11,2 millioner kroner.

Selskapets langsiktige gjeld har økt fra 5,4 millioner til 11,9 millioner kroner. Mens den kortsiktige gjelden var på 6,0 millioner kroner.

I 2018 flyttet de inn i nye lokaler på til sammen 1500 m2 i Osan Næringspark, og har de siste par årene doblet antall ansatte.

Hentet inn frisk kapital

På eiersiden har sjømatfondet Bluefront Equity kommet inn og eier i dag 59,706 prosent, noe som har betydd mye for utviklingen videre i Lofotbedriften. I tillegg har selskapene Sterk Cooling AS, CFH Invest AS og Yttersia Invest AS henholdsvis 16,118, 16,118 og 8,059 prosent eierandel.

– Utvikling koster og vi måtte hente inn frisk kapital for å fornye oss. Vi er veldig godt fornøy med at de har kommet inn på eiersiden. De er profesjonelle, har kapital, kompetanse og nettverk, uttalte daglig leder Mathias Ingebrigtsen til Kystmagasinet i vinter.

FoU-prosjekt

Proff Kulde har ifølge årsregnskapet et FoU-prosjekt, Utvikling av chiller-systemer, som løpet i perioden 2021 – 2023. Og i løpet av fjoråret aktiverte de 2,5 millioner kroner av utviklingskostnadene.

– Selskapet forventer både å lansere nye produkter og konkurrere i flere markeder gjennom dette utviklingsarbeidet, heter det i årsregnskapet.