Vinterfisket

SKREI: Stor etterspørsel etter stor fisk.

Stor etterspørsel etter stor fisk

Fiskekjøperne i Vesterålen har kjøpt mer fisk i vinter enn sist vinter, tross for at prisen er 10 prosent høyere.

Publisert

Skreien har den siste uken funnet veien til Lofoten, men fra Vesterålen rapporteres det om en god vinter.

– Vi og resten av Vesterålen har kjøpt mer fisk sammenlignet med i fjor, sier daglig leder Arne Karlsen hos Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen, og oppsummerer vintersesongen 2024 på denne måten:
– Sei i januar, torsk i februar og betydelig innslag av hyse i mars.

Vil ha stor fisk

Karlsen mener den gode vintersesongen skyldes en rekke faktorer, også bedre vær i perioden. Det er stor etterspørsel etter stor fisk – over 4 kilo sløyd uten hode, mens de mindre størrelsene har vært mer utfordrende. Men totalt sett har vi en bedre sesong på skrei enn i fjor.

– Hva med prisene?

– De ønsker jeg ikke så mene noe om.

Høyere priser

Tallene fra Norges Råfisklag tyder imidlertid på en prisøkning fra 2023 til 2024 på vel 10 prosent, både for fersk og fryst torsk. Mens fiskerne på samme tidspunkt i 2023 i gjennomsnitt fikk 48,80 kroner pr kilo torsk, fikk de i uke 11 54,31, selv om prisene varierer i de forskjellige sonene til Råfisklaget. 

Der er for eksempel over fire kroner i forskjell mellom Øst-Finnmark og Troms, som topper prislisten med 55,91 kroner.