Ungdom med torsk - rekrutteringskvote

Høysesong og gode priser

Prisøkning på torsk på over 10 prosent sammenlignet med i fjor.

Publisert
Slik ser prisbildet ut i uke 11, med ferske tall fra Norges Råfisklag

Mens fiskerne på samme tidspunkt i 2023 i gjennomsnitt fikk 48,80 kroner pr kilo torsk, får de denne uken 54,31, selv om prisene varierer i de forskjellige sonene til Råfisklaget. Der er for eksempel over fire kroner i forskjell mellom Øst-Finnmark og Troms, som topper prislisten med 55,91 kroner.

 Før årets torskesesong var det stor usikkerhet omkring prisene. Flere eksperter påpekte at lavere kvoter normalt skal kunne slå ut i høyere pris, og dette ser ut til å ha slått til.