PUKKELLAKS: Forskere fra Møreforskning skal i sommer drive prøvefangst etter pukkellaks. Fv Ingebrigt Bjørkvoll, Thomas Hagby Dahl og Wenche Emblem Larssen.

Møreforskning: Tester ut snurpenot i kampen mot pukkellaksen

Mengden pukkellaks i norske fjorder har vokst betydelig de siste årene og bestanden vil fortsette å vokse de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

I prosjektet «Stillehavslaks» har norske og utenlandske forskere kommet frem til metoder for å fangste etter pukkellaksen på et kommersielt vis.

Prøvefangst med snurpenot

I sommer skal Møreforskning i gang med prøvefangst av pukkellaks med snurpenot. Ifølge forsker Thomas Hagby Dahl hos Møreforskning er fangst i sjø den beste løsningen i fiske etter pukkellaksen.

– Vi vil teste ett eller to ulike redskap i sjøen, og ønsker i hovedsak å teste ut snurpenot, men det vil også være interessant å prøve ut kilenot, sier Hagby Dahl.

– Vi har fått dispensasjon av myndighetene til å fiske i tre ulike fjorder i Finnmark.

KUNNSKAP: Møreforskning har sammen med utenlandske forskere samlet kunnskap om pukkellaksen de siste årene.

Fangst i tre fjorder

Fjordene de har fått dispensasjon til å gjøre forsøksfangst etter pukkellaks er Porsangerfjorden, Laksefjorden og Varangerfjorden.

Sammen med lokale fiskere går de i gang med prøvefiske med snurpenot i løpet av juni og juli.

– Vi har fått dispensasjon for fiske i 14 døgn mellom 15. juni og 1. august, og skal benytte oss av lokale fiskere som kan operere i fjordene.

Kunnskap om pukkellaks

En del av prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hva som kan gjøres for å bevare kvaliteten på pukkellaksen etter fangst og utvikle den som ressurs.

– Den skal være en god matfisk, og vil være en ny og fin ressurs. Det samme gjelder rognen. Dette er noe vi også vil ha fokus på og se på utnyttelse av, sier Hagby Dahl.

– Kvaliteten går fort ned, og fisken må håndteres raskt og fryses ned. Vi ønsker å holde på kvaliteten slik at den kan benyttes til human konsum.

Han sier at det i fremtiden også kan bli aktuelt å se på utnyttelse av pukkellaks som restråstoff og til agn i for eksempel krabbefiske.

RESSURS: En del av prosjektet er å se på pukkellaksen som en matnyttig ressurs.

Redusere bifangst av atlantisk laks

I tillegg til fangst og ressursutnyttelse av pukkellaksen vil det også være avgjørende hvordan man skal håndtere bifangst av andre arter, spesielt av atlantisk havslaks.

Hagby Dahl ser for seg ulike metoder for å sortere ut atlantisk havslaksen på en skånsom måte, blant annet ved hjelp av skillerist for å slippe ut uønsket fisk før den kommer om bord i fiskefartøyene.

– Vi jobber etter føre var prinsippet for å redusere effekten på den atlantiske laksen, for å bevare dens økonomiske og kulturelle verdi, sier han.