DIGITALISERING: Seacloud leverer digitaliseringsløsninger til havbruksnæringen.
DIGITALISERING: Seacloud leverer digitaliseringsløsninger til havbruksnæringen.

Bluefront Equity investerer i tech-selskap

Sjømatinvestor Bluefront Equity blir majoritetseier i tech-selskapet Seacloud AS.

Seacloud AS leverer skybasert programvare og sensorteknologi for analyse og anvendelse av styringsdata for oppdrettsnæringen og maritim sektor. Dette kommer frem i en pressemelding fra Bluefront Equity.

Blir største eier i Seacloud

Bluefront Equity investerer et ukjent millionbeløp for å bli største eier i Seacloud med en eierandel på 51 prosent. Investeringen skjer gjennom en blanding av aksjekjøp fra eksisterende eiere og et kapitalinnskudd på 20 millioner kroner som skal anvendes til å finansiere ytterligere vekst i både Norge og utlandet.

– Vi bidrar med finansiering som skal bidra til kontinuerlig videreutvikling av Seaclouds programvareplattform, til kundenes beste, samt videre vekst og økt tilstedeværelse nærmere kundene i både Norge og utlandet, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity.

Har ståltro på selskapet

Alle de fem nåværende aksjonærene i Seacloud blir med videre på eiersiden.

– Alle nåværende eiere har ståltro på det vi holder på med og ønsket derfor ikke å selge seg ut av selskapet. Vi liker Bluefront Equitys tilnærming om å eie og videreutvikle selskapet i fellesskap med nåværende ledelse og eiere. De ønsker å være i samme båt og det er viktig for oss, sier daglig leder i Seacloud, Jens-Harald Jenssen.

Egenutviklet programvare

Seacloud ble etablert i 2016 av Jørn-Roar Pedersen, som så en nisje for smarte overvåkningsløsninger for havbaserte næringer. Kjernen i Seaclouds tjenestetilbud er en egenutviklet programvare som kan snakke med alle typer sensorer, uavhengig av type utstyr og sluttbruker. I tillegg selger selskapet en rekke ulike sensorteknologier.

Blant sensorløsningene som Seacloud tilbyr og kobler til sin skybaserte programvare finner man miljøstasjoner som gir full oversikt over miljøet i sjøen, værstasjoner som blant annet gir vær-, vind-, havstrøm, og bølgedata, nivåmålinger av alle typer tanker og siloer, samt pH målinger for ensilasje. Seacloud tilbyr også full båtintegrasjon som gir redere og oppdrettsselskaper kontroll på alle fartøy samt alle motor- og fartøysdata fra båtene.

Enormt potensialet

– All denne dataen har et enormt potensial, spesielt når den brukes i sammenheng. Det er nettopp det Seacloud ordner på vegne av oppdrettere, redere og andre. Vi aggregerer og tilgjengeliggjør dataen slik at de skal kunne oppnå mer effektiv drift, redusere driftskostnader, skåne nærmiljøet, beskytte biomasse, redusere CO2-utslipp og forebygge utstyrshavari, sier Seaclouds gründer og leder for forretningsutvikling og salg, Jørn-Roar Pedersen.

I dag har Seacloud 14 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Alta, og distriktskontorer i Tromsø og Trondheim. Seacloud omsatte for 14 millioner kroner i 2021, men går inn i 2023 med såkalte årlige gjentakende inntekter (ARR) på rundt 20 millioner kroner.

INVESTORER: Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark.
INVESTORER: Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark.

Investerer i selskaper

Bluefront Equity investerer i selskaper med produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. Det inkluderer blant annet digitalisering og automatisering av havbruksnæringen.

Selskapet investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.

Økende mengde sensordata

– Det er en nesten ubegripelig stor og stadig økende mengde sensordata i sjømatnæringen. Seacloud aggregerer dataen som ulike sensorer fanger opp, og konverterer det til meningsfylt informasjon som igjen danner grunnlag for å fatte kloke operasjonelle beslutninger. Selskapet er en katalysator for digitalisering og effektivisering av sjømatnæringen, sier Kjetil Haga.

– Vi har kun sett begynnelsen på hvordan sensordata brukes som verdifullt styringsverktøy for oppdrettsnæringen, og vi vet at Seaclouds teknologi kan bidra til enorme besparelser. Dataen som samles blir også stadig viktigere med tanke på å imøtekomme økende krav til bærekraftforbedringer og -rapportering, sier Haga.

Kjetil Haga i Bluefront Equity går inn i styret til Seacloud. I tillegg vil Bluefront Equity utnevne ytterligere to styremedlemmer senere.