MEL OG OLJE: Til tross for nedgang i både volum og verdi på makrellen er snittprisen på eksporten høyere enn noen gang i november, viser ferske eksporttall.

Mye sild til mel og olje gav eksportnedgang i november

November ble noe svakere enn fjoråret for de pelagiske artene, blant annet grunnet at større volum med sild har gått til mel og olje, samt et noe mettet marked på enkelte størrelser.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for nedgang i både volum og verdi på makrellen er snittprisen på eksporten høyere enn noen gang i november.

Svak november for sild

Norge eksporterte 43 884 tonn sild til en verdi av 577 millioner kroner i november.

- Verdien falt med 98 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med november i fjor.

- Volumet falt med 24 prosent.

- Polen, Litauen og Kamerun var de største markedene for sild i november.

Kamerun hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 56 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 6 351 tonn.

Økt andel til mel og olje

For sild var det en god fangstmåned, med 162 000 tonn. Dette er en økning fra samme måned i fjor på 17,5 prosent.

– Reduksjonen i eksporten skyldes at historisk mye sild har gått til mel og olje. I november gikk totalt 47 000 tonn, hvorav 45 000 tonn var NVG-sild, til dette bruksområdet, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Årsaken ligger i at et litt mettet konsummarked på sild ga lavere priser i førstehåndsomsetningen, samt at prisene til mel og olje har vært på et rekordnivå.

– Dette skyldes igjen høye priser på råvarer fra jordbruket til bruk blant annet i laksefôr og en valutaeffekt på kjøp av mel og olje fra Sør-Amerika, sier Johnsen.

Prisene er på vei ned

Eksportprisene på stort sett alle sildeproduktene ligger over samme periode i fjor, men prisene har passert en topp og gått noe ned.

– Dette gjelder spesielt prisen på rundfryst sild, noe som skyldes mangel på storsild som er ettertraktet i Øst-Europa. Rundfryst sild av mindre størrelser går til Vest-Afrika på lavere priser, noe som reduserer gjennomsnittsprisen, sier Jan Eirik Johnsen.

Fall i volum og verdi for makrell

Norge eksporterte 33 062 tonn makrell til en verdi av 620 millioner kroner i november.

- Verdien falt med 141 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med november i fjor.

- Volumet falt med 23 prosent.

- Sør-Korea, Japan og Polen var de største markedene for makrell i november.

Snittprisen på eksportert makrell var i november på 18,76 kroner. Det er den høyeste prisen som er oppnådd i november noen gang og den nest høyeste som er oppnådd i sesong. Den høyeste var på 18,86 kroner og stammer fra desember i fjor.

Redusert eksport til Afrika

Det har vært god etterspørsel etter norsk makrell i de asiatiske markedene frem til begynnelsen av november, men er blitt roligere etter det.

– Prisnivå og utfordringer med tilgang til valuta i Egypt, samt en ugunstig valutautvikling for land i Sentral- og Vest-Afrika, har redusert eksporten til Afrika. De reduserte volumene skyldes også at mer makrell nå lagres av norske eksportører i Norge og at de skipes jevnere utover året, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.