Statsbudsjettet 2023

VIDEREFØRES: Ordningen med Fishing for Litter videreføres over Statsbudsjettet neste år.

Viderefører Fishing for Litter

Fishing for Litter foreslås videreført over Statsbudsjettet også neste år.

– Det er svært gledelig at det er prioritert midler til 2023. Vi ser budsjettet som et signal om at Fishing for Litter vil bestå i allefall neste år. Det er vi svært glade for, da vi har vært opptatt av å sikre kontinuitet i leveringstilbudet for oppfisket avfall for flåten inntil et nytt system eventuelt er faset inn, uttaler prosjektleder i SALT Lofoten, Hilde Rødås Johnsen.

Videreført over Statsbudsjettet

SALT Lofoten har administrert ordningen siden den først ble innført, som en prøveordning i 2016-2017 som et tiltak mot marin forsøpling. Ordningen har vært videreført og finansiert gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling.

Ordningen med Fishing for Litter tildeles 2,3 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2023. Det er en nedgang på 0,4 millioner kroner fra årets budsjett. Hva en reduksjon i tilskuddet vil ha å si for driften av ordningen neste år er ennå ikke klart ifølge Rødås Johnsen.

Klare for å drifte ordningen videre

– Vi er klare til å drifte ordningen etter samme mal i 2023 som i dag, og gleder oss til å få drive Fishing for Litter videre sammen med alle våre dyktige samarbeidspartnere. Og så avventer vi nærmere signaler om hva avsetningen betyr for den videre framtiden for ordningen. Hvilken betydning det vil få at avsetningen er noe lavere enn siste års budsjett vil vi måtte se på når vi har gjort opp driftsregnskapet for 2022, uttaler hun videre.

Foreslått faset ut

Gjennom Fishing for Litter har fiskerne og fartøyene kunne levere inn oppfisket avfall gratis og på en enkel måte. I år teller ordningen 112 fartøyer og 11 havner, og har totalt bidratt til å samle inn over 900 tonn avfall.

Som kjent har Fishing for Litter vært foreslått faset ut når en ny gebyrfinansiert leveringsløsning i havnene er kommet på plass. Dette har skapt sterke reaksjoner fra fiskere og Fiskarlagene. Inntil videre går ordningen som normalt - også i 2023.