Mattradisjoner: lutefisk

LUTEFISK: Salget av lutefisk er høyere i år enn tidligere år.

Merker økende interesse for lutefisk

Mye tyder på at interessen for lutefisk er økende. Årets salg vil kunne runde 1700 tonn.

Tall fra Sjømatrådet viser at konsum av lutefisk har vært fallende de siste fem årene.

Tross synkende salgstall i perioden 2016 til 2021, tyder mye på at salget i år vil runde 1700 tonn. Noe som er omlag 200 tonn mer enn i fjoråret.

Interessen er økende

Sjømathandler Veronica Furnes Opsahl hos Coop Mega Rønvik i Bodø merker at interessen for lutefisk er økende. Hun forteller at det er flere og flere yngre folk som ønsker å prøve ut den tradisjonelle fiskeretten.

Samtidig som den eldre generasjonen gjerne kjøper og spiser lutefisk både to og tre ganger før jul.

– Før var det mer vanlig å holde seg til julemiddagen, mens nå blir det gjerne flere ganger både før og etter jul, sier hun.

Smak og behag

Salget av lutefisk er jevnt over økende, og ifølge Opsahl selger de mer for hvert år av alle typer lutefisk.

– Vi fører i hovedsak fisk fra Glea på Røst og Astrup fra Værøy, hvor sistnevnte selges mest. Men Glea sin rundlutede fisk henger hakk i hel.

Etter Opsahls syn skal fisken være lys og fast i kjøttet, og med en mild lukt. -Det er smak og behag, og kommer egentlig an på kjøper og hva vedkommende liker. Noen vil ha den lite lutet og fast, andre vil ha den veldig lutet og bløt, mens andre igjen vil ha en mellomting.

BODØ: Sjømathandler Veronica Furnes Opsahl ved Coop Mega Rønvik med ulike lutefiskvarianter.

Starter tidligere for hvert år

Etter mange år som sjømathandler har hun sett at både etterspørsel og salg har endret seg betydelig.

– Da jeg startet som sjømathandler fikk vi ikke inn lutefisk før i starten av november. Nå starter vi faktisk salget så tidlig som i slutten av september, og øker for hver måned jo nærmere jul vi kommer. Jeg synes salget starter tidligere for hvert år, sier hun.

– Vi har jevn etterspørsel over hele året og det er blitt mer og mer vanlig med kunder som ønsker seg lutefisk til påske også.

Voksende salg

Tall fra Sjømatrådet viser at salg av lutefisk har sunket de siste fem årene. I 2016 og 2017 lå salget på over 1700 tonn, mens i 2020 og 2021 var salget under 1550 tonn. Mye tyder derimot på at årets salg kanskje vil nå 1700 tonn igjen.

Tallene for årets siste periode er enda ikke klar, men dersom man tar snitt av siste periode de tre siste årene så ender man på et salg rundt 1728 tonn.

SALGSTALL: Lutefisk-salg i perioden 2016 til 2022.

Salg og konsum av lutefisk øker utover høsten, og er naturlig nok størst i november til desember. Det er også i denne perioden prisen på produktet er høyest. I år har prisen vært stabil mellom 127 og 133 kr per kilo.

Økt salg februar - september

I motsetning til tidligere år, der salget nærmest har vært fraværende i perioden februar til september, ble det i år solgt i snitt 36 tonn hver måned. I samme periode var også prisen på lutefisk på mellom 38 og 48 kr per kilo, noe som er betydelig lavere enn i november og desember.