SLÅR ALARM: – Torskeoppdrett er en potensiell nasjonal katastrofe, sier Torgeir Knag Fylkesnes i SV etter den siste torskerømmingen i Meløy på Helgeland. Foreløpig har man ikke en gang klart å avdekke hvor den rømte torsken stammer fra.

Slår alarm: – Torskeoppdrett er en potensiell nasjonal katastrofe

Partiene på stortinget er splittet i synet på oppdrett av torsk, viser opplysninger nettavisen E24 har fått. Mest skeptisk er miljøpartiet MDG, mest positive er Høyre.

Publisert Sist oppdatert

I fjor gikk torsken forbi laksen i antall rømninger, viser tall fra Fiskeridirektoratet. Det bekymrer både SVs Torgeir Knag Fylkesnes og MDGs Rasmus Hanson.

– Må stoppe torskeoppdrett inntil videre

Senest i forrige uke ble det meldt om at rømt torsk tas i store antall i Meløy kommune på Helgeland. Det er foreløpig ikke kjent hvor denne torsken har rømt fra.

Nå krever han svar fra fiskeriministeren i Stortinget på om regjeringen vil garantere kystfiskere og kystmiljø mot skader fra torskeoppdrett.

– Fiskeriminister Skjæran må stoppe torskeoppdrett til næringen har kontroll på fisken sin. Kystmiljøet tåler ikke enda mer belastning fra oppdrettsnæring, sier Rasmus Hansson i MDG til E24.

– Næringen må bli mindre grådig

I følge avisen er han bekymret for at rømt oppdrettstorsk parer seg med villfisk og svekker bestandene, samt at oppdrettstorsk i åpne anlegg kan øke parasitter og smitte i kystmiljøet.

– Det er på tide at oppdrettsnæringen viser seg mer ansvarlig og mindre grådig. Kysten tåler ikke at rømt oppdrettstorsk skal true kysttorsken i tillegg til at oppdrettslaks truer villaks og ørret.

Også SV er bekymret

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er også bekymret etter torskerømningene.

– Rømmingen siste tiden viser at torskeoppdrett ikke er under kontroll. Effekten det kan ha på vill torsk er enorm – en potensiell nasjonal katastrofe for en svært viktig næring og kulturarv, sier han.

– Fiskeriministeren må sette tildeling av konsesjoner for oppdrett på torsk på pause til vi får utredet i en mye større grad hvordan denne næringen kan være miljøvennlig i et evighetsperspektiv.

Høyre vil satse på mer

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, vil ikke stoppe torskesatsingen – tvert imot.

– Jeg tror potensialet i torskeoppdrett er veldig stort. Sammen med næringen kan vi utvikle dette til å bli et nytt fiskeeventyr på linje med laksen, sier hun til E24.

Høyre etterlyser tvert i mot satsing på mer kompetanse og flere plasser langs kysten hvor nye anlegg kan etableres.

– Det må til slik at kommunene ikke sier nei bare fordi man ikke vet hva det er, og dermed går glipp av mange arbeidsplasser, sier hun.

– Positivt at flere satser

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran svarer følgende på kritikken fra partiene, i en e-post til E24:

– Jeg har en klar ambisjon om å legge til rette for torskeoppdrett i Norge og sikre at nye næringer kan ta havet i bruk, derfor mener jeg det er positivt at flere nå satser.

Samtidig understreker han at «vi må ivareta og balansere hensynet til at flere av kysttorskbestandene våre er i svak forfatning».

– Det er derfor nødvendig at næringen unngår rømming.