ELSKER FRIHETEN: De siste årene har det vært mange rømninger. I 2022 rømte det mer torsk enn laks fra norske oppdrettslokaliteter, viser tall fra Fiskeridirektoratet. Dette til tross for at mengden torsk i merd er en brøkdel av den med laks.

Torskerømmingen i Meløy: – Har funnet egg fra oppdrettstorsk i åpent hav

– Vi har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Hvorvidt eggene stammer fra gyting i anlegget, eller gyting av torsk som har rømt fra anlegget, gir ikke analysene svar på., bekrefter Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.

– Det har vært en økende interesse for torskeoppdrett de siste årene, og produksjonen er ventet å øke fremover. For å sikre en miljømessig forsvarlig vekst, er det avgjørende å styrke kunnskapsgrunnlaget betraktelig, spesielt med tanke på miljøeffekter av rømming og kjønnsmodning og gyting i merd, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Kunnskapsinnhenting

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med to rømmingshendelser det siste året innledet et samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) om oppfølgende feltundersøkelser. Målet er å øke kunnskapen om oppdrettstorskens atferd og spredning etter rømming, og å undersøke risikoen for at oppdrettstorsk gyter.

Har funnet egg

I forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har forskere fra HI sammen med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, gjennomført et forskningstokt. Vi samlet inn eggprøver og prøver av vill torsk i området. Disse er sammenlignet med oppdrettstorsk fra Norcod sin lokalitet Frosvika som ble samlet inn i forbindelse med rømningssaken tidligere i år.

– Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget. Eggene er samlet inn på ti ulike prøvesteder spredt i sjøområdet rundt Åmøy.

Usikker på hvor eggene kommer fra

Hvorvidt eggene stammer fra gyting i anlegget, eller gyting av torsk som har rømt fra anlegget, gir ikke analysene svar på.

– Vi vil denne uken gjennomføre et oppfølgende tokt for å dekke gytesesongen til vill torsk, avslutter direktoratet.