TORSKERØMMING:

Rømmingstallene klare etter torskerømming i høst

87 000 oppdrettstorsk er rømte fra Gadus Group AS sitt anlegg i Voldsfjorden i Møre og Romsdal i høst.

Etter pålegg fra Fiskeridirektoratet har Gadus Group AS gjennomført telling av fisk i tre merder etter at selskapet meldte fra om rømming 26. september.

Tellingen viser at ca. 87 000 torsk har rømt fra de tre merdene. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding om saken.

Opprett tilsynssak

Fiskeridirektoratet har opprettet tilsynssak og vil følge opp saken videre. Direktoratet var blant annet på inspeksjon hos selskapet i etterkant av hendelsen og til stede under tellingen forrige uke.

Fisken som rømte har en snittvekt på om lag 600 gram. Selskapet har per 7. desember gjenfanget 408 torsk, og Fiskeridirektoratet har fått flere tips fra fritidsfiskere som også har fanget oppdrettstorsk i fjorden.

Følgeforskning

For å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til miljøkonsekvenser av torskerømming samarbeider Fiskeridirektoratet med Havforskningsinstituttet om datainnsamling etter hendelsen. Det er startet et prøvefiske i området og hentet inn prøver fra anlegget.