UTFORDRENDE: Dårlige og smale veier er hverdagen for mange sjåfører som frakter norsk fisk langs veiene, fra mottak og oppdrettsanlegg og til markeder i sentrale strøk og på kontinentet. Nå håper Norges Lastebileier-Forbund at dagens KVU skal melde om utbedringer på flaskehalsene langs veiene.
UTFORDRENDE: Dårlige og smale veier er hverdagen for mange sjåfører som frakter norsk fisk langs veiene, fra mottak og oppdrettsanlegg og til markeder i sentrale strøk og på kontinentet. Nå håper Norges Lastebileier-Forbund at dagens KVU skal melde om utbedringer på flaskehalsene langs veiene.

Ny KVU i dag: Transport av fisk med trailer krever nye veier mange steder 

Transport av fisk på nordnorske veier er en sørgelig historie. I dag får vi svaret på hva regjeringen planlegger for det nord-norske stamveinettet de neste årene. 

Publisert Sist oppdatert

De fleste stedene der det produseres sjømat ligger ute på kysten i enden av en fylkesvei. Generelt kan man si at fylkesveiene er verst, for eksempel fylkesveiene på Senja, med veien på begge sider av Torskenskaret som et grelt eksempel.

Flaskehalser i kø

Odd-Hugo Pedersen, regionsjef Nord i organisasjonen Norges Lastebileier-Forbund har mye å ta av når han skal finne eksempler på hva det vil si å frakte fisk på nordnorske veier:

– Så har vi fylkesvei 882 til Øksfjord i Finnmark som et annet eksempel. På riksveinettet er det også mange flaskehalser slik som E6-strekingen fra Fauske til Narvik, E6 Olderdalen-Langslett og E45 Kløfta i Finnmark. Det finnes mange flere flaskehalser så det er fortsatt en stor jobb å gjøre før de viktige transportkorridorene for sjømat er av tilfredsstillende kvalitet, konkluderer han.

Planer og penger

Det neste halvåret blir viktig for samferdsel i Nord-Norge. 

En ny konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge legges frem i Narvik i dag, et nybrottsarbeid der alle transportformer ses i sammenheng. I tillegg kommer en egen for Nord-Norge-banen, og i april 2024 er det ventet at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård legger frem en ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. 

Riktignok skal disse planene følges opp med penger over statsbudsjettet før de er til å stole på, men KVU-er og NTP-er legger føringer som vil prege nordnorsk samferdsel i flere tiår – på godt eller vondt.

Sjømat svært viktig

Pedersen lar det ikke være tvil om hvor viktig transport av fisk er for transportselskapene.

– Transport av sjømat er svært viktig også for norsk transportnæring, ofte i kombinasjon med fisk sørover eller til toget i Narvik/Kiruna eller Fauske og dagligvarer/kjølevarer nordover. Mange av våre medlemsbedrifter er involvert i transport av sjømat.

– Hvordan jobber din organisasjon opp mot myndighetene for å få bedre veier?

– Vi jobber aktivt opp mot riks- og fylkespolitikere, spesielt med prosesser rundt nasjonale og regionale transportplaner, og vi er aktive i media. Vi har også god dialog med Statens vegvesen, Nye veier og fylkeskommunene. Synliggjøring av utfordringer med dagens veinett for tungtransporten er svært viktig.

For defensivt

Hvilke forventninger har Norske Lastebileieres Forening så til KVU Nord-Norge og ny NTP? 

– Vi har vært sterkt involvert i arbeidet med KVU Nord-Norge og forventer at den vil peke på de beste løsningene for transportutfordringene i Nord-Norge, og at den gir politikerne et solid grunnlag for gode beslutninger og prioriteringer. Når det gjelder ny NTP så har regjeringen varslet at det blir lite nye prosjekter og at de vil satse mer på drift og vedlikehold av dagens veier. Det mener vi er for defensivt. Vi trenger mange nye veiutbygginger i Nord- Norge for å løfte standarden til et akseptabelt nivå slik at vi får et trafikksikkert og effektivt veinett, sier han.