TARIFF: Tråleren «Sisimiut» er en av deltagerne i snøkrabbefisket. Bilde for illustrasjon.

Nå har de fått på plass en snøkrabbetariff

For første gang på mer enn 20 år er det fremforhandlet en ny oppgjørsavtale i Norges Fiskarlags tariffområde. En snøkrabbetariff er nå på plass.

Publisert Sist oppdatert

En tariff for fiskeriet etter snøkrabbe har vært etterspurt av medlemmer i en tid, og Fiskarlagets tariffseksjoner har nå landet en avklaring. Det melder de i en pressemelding.

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen uttaler i fellesskap at de som tariffseksjoner er svært godt fornøyde med å endelig å ha fått på plass en oppgjørsavtale for det relativt nye snøkrabbefisket.

Eget arbeid

Utgangspunktet for avklaringen som nå foreligger, var en enighet ved forrige hovedforhandling, høsten 2022.

Da ble det enighet om en protokoll der partene forpliktet seg til å ferdigstille en snøkrabbetariff, og der forhandlingsutvalgene på begge sider skulle ha med medlemmer med erfaring fra dette fiskeriet.

Tariffarbeidet er nå sluttført og godkjent av både Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen.

Skal evalueres til neste år

Siden dette er en helt ny tariff er partene enige om at avtalen skal evalueres ved neste tarifforhandling, som skal holdes høsten 2024.

Den nye tariffen har et avklart innslagspunkt for hvor stor prosentvis andel av fangsten som er delingsfangst, samt at det er gjort tydelige avklaringer hva som er fellesutgifter i det relativt nye fisket. Tariffen har også en honorering for ansvar knyttet til ulike funksjoner om bord.

Hele pressemeldingen kan du lese her: