VANSKELIG Å FANGE: – Selv om vi har ett godt ukeskvantum har ikke silda vært like lett å fange. I perioder har den stått både dypt og spredt slik at det har blitt en del mindre kast, melder Sildesalgslaget.

Godt sildefiske i nord og utlendingene sørger for at makrellkvantumet går opp

Det ble atter en god sildeuke i nord. På makrellen sørger utenlandske landinger for at kvantumet går opp.

Publisert Sist oppdatert

aDet ble atter en god sildeuke i nord, melder Sildesalgslaget. Totalt er det fisket 45 800 tonn, der beste innmeldingsdøgn var lørdag med 10 900 tonn.

Ringnot på topp

Av ukens kvantum har ringnot bidratt med hele 28 500 tonn, fra kyst 16 700 tonn og to irske båter har fisket 600 tonn.

– Vi har i høst sett at en del sild har blitt omsatt til mel/olje anvendelse, da med hovedgrunn til historisk høye priser på fiskeolje. Av ukens kvantum er 17.200 t solgt til denne anvendelse.

Fisket i nord har foregått både inne på fjordene og ute i havet. På fjordene så har flåten arbeidet på flere sider av Arnøya, da med de beste registrerende på sørvest-sida. Ute i havet har flåten vært relativ nært land, rundt 20 n.mil av Fugløya.

– Selv om vi har ett godt ukeskvantum har ikke silda vært like lett å fange. I perioder har den stått både dypt og spredt slik at det har blitt en del mindre kast.

Fikk fritak for låssetting

For den minste flåten som har begrenset evne til å føre selv så gav Fiskeridirektoratet fritak for låssetting slik at en kan pumpe rett fra not.

– I helgen har ett par samfiskelag kommet i aktivitet innenfor fjordlinjene. Vi forventer større deltagelse fra denne gruppe i kommende uker.

I tillegg til sild i Troms så er det fisket sild kystnært fra Møre i sør til Bodø i nord fra den minste kystflåte.

– Med de siste ukers kvantum så går det unna på kvoten, og det er nå fisket 331 000 tonn av kvoten på knappe 455 000 tonn. I kommende uker forventer vi fortsatt god deltagelse i sildefiske i nord.

Utlendingene berger makrellen

Makrellkvantumet går opp, og dette takket være utenlandske landinger. Sist uke ble det innmeldt 26 400 tonn. Av dette kvantum så har utenlandske båter fisket 19 500 tonn, ringnot 6 300 tonn og det resterende kvantum på 600 tonn fordeler seg på de andre fartøygruppene.

– De utenlandske båtene har fisket makrellen øst av Shetland. Her har tolv forskjellige båter hatt gode fangster fra 475 t til 1.650 t som største fangst. Fangstingen her foregår med trål og det har vært godt fiske i dette område. Størrelsene på makrellen ligger i område 380 – 425 gram.

Nordmenn tett på grensen

For den norske flåten så foregikk fisket i første del av uken tett på grensen mellom Norge og Storbritannia, sør og nord av N 60⁰. Største fangst herfra var på 475 tonn, og størrelsen på makrellen lå på rundt 300 g.

– Senere flyttet båtene felt og trålte i området Aktivneset- Storegga utenfor Møre. Og noen få har tatt brukbare fangster her. Dette er stor makrell på rundt 500 g i snitt. På kysten har vi kun hatt noen få fangster sist uke. Så det er sannsynlig at de store makrellmengdene som var her tidligere i høst har trukket vestover, og ut i Nordsjøen.

Noen jakter fortsatt i norsk sone

Det er nå fisket 288 000 tonn av årets tilgjengelige kvote på 309 000 tonn. Maksimalkvotetillegget som ble gitt for ringnot og SUK tidligere ble stoppet 1. november for ringnot. I kommende uke vil noen båter fortsatt jakte etter makrell i norske farvann.

De fleste har fisket nordsjøsildekvotene

For nordsjøsild så er de aller fleste i havn med kvotene sine, og på totalen er nå kvoten på vel 130 000 tonn fisket. I tillegg har vi en fleks mulighet på 12 600 tonn.

– Sist uke er det fisket 2 200 tonn, og dette er fordelt på seks båter med fangster fra 100 til 865 tonn, samt noen mindre kvanta som bifangst.

Hoveddelen av ukens kvantum er fisket i britisk farvann, rundt 90 n.mil øst av Peterhead. Størrelsene på silda ligger i området 200 g på snitt.

Brisling tatt på trål

– Fra to danske båter har vi innmeldt hele 1 370 tonn med havbrisling. Fangstene er tatt med trål i to ulike områder. Der det ene ligger vest av Danmark med brisling på 130stk/kg, og det andre i britisk sone nordøst for Newcastle. Her er brislingen mye større med 50- 75 stk/kg. Dette er attraktiv brisling, og da spesielt til krydring.

For kystbrisling sin del så har det vært en heller laber uke der det er tatt noen fangster i Vik i Sogn, samt et par fra Kvinnherad i Sunnhordaland.Det totale kvantum er på beskjedne 74 tonn.

Få på Kanten

Færre båter har vært i aktivitet på «Kanten» sist uke. Fisket har vært så som så, der åtte forskjellige båter har fisket 1 200 tonn kolmule, 400 tonn øyepål, 220 tonn strømsild, 130 tonn hestmakrell samt noe sild og makrell.a