Jonny Berfjord, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag på YoungFish-konferansen i Bergen 2024.

- Foreløpig ser vi at de gode prisene holder seg

Jonny Berfjord i Sildesalgslaget er klar på at deres viktigste jobb er å tilby riktige priser til fiskerne, og han har store forhåpninger om å få like gode priser til i år som i fjor. 

Publisert Sist oppdatert

På Valentinsdagen 14. februar ble YoungFish-konferansen 2024 sparket i gang i Bergen for tiende gang. På arrangementet er det samlet over 200 unge i næringen, som omfatter alle deler av havbruk og fiskerinæringen. 

Marte Hagen Røe som er leder for programkomiteen til YoungFish, har opplyst at på årets konferanse skal man se tilbake på næringens utvikling de siste 10 årene, og ta en titt i krystallkulen for utviklingen de neste 10 årene.

- Vanvittig utvikling

En av foredragsholderne var Jonny Berfjord, administrerende direktør Norges Sildesalgslag, som mente det var den største æren å tale på YoungFish, for en mann i hans alder. 

Jonny Berfjord håper på like gode priser i år som i fjor, og påpeker at hittil er kun to av fiskeriene i gang.

Berfjord tok over som ny administrerende direktør i Norges Sildesalgslag 11. april 2023, og har tidligere hatt verv som nestleder i Norges Fiskarlag og har siden 2015 vært styreleder i Fiskebåt. Han har også erfaring fra eget rederi med Dønna Havfiske. 

På konferansen tok han for seg norsk fiskerinæring sin utvikling, der han viste til den store innovasjonen som har skjedd siden 60-70-tallet. 

- Den teknologiske utviklingen og innovasjonen i fiskerinæringen fikk virkelig en boost på 70-tallet, og dette har fortsatt til den dag i dag. Utviklingen man fikk på 70-tallet gjorde at vi fikk en stor kapasitetsoppbygging i den norske fiskeriflåten. 

Han pekte på at det i Norge i dag er 11 000 fiskere og 5607 fiskefartøy i den norske flåten. Dette har generert en fangstverdi på 36 milliarder kroner i 2023. 

Håper på like priser som i fjor

Berfjord sier til Kystmagasinet at de gode prisene i 2023, har holdt seg i 2024, og dette er noe han håper vil fortsette. 

- For silden har kvotene gått litt ned for NVG-sild og makrell, og litt opp på kolmule. Foreløpig ser vi at de gode prisene holder seg for NVG-sild, kolmule, som er de to fiskeriene som så langt er kommet i gang i år. Så er vi selvfølgelig spent på resten av året, forteller han. 

Hans forhåpninger fremover er at man skal ha omtrent de samme prisene som i fjor. 

- Vi hadde en eventyrlig prisutvikling på melolje i fjor, som skyldes et sterkt fiskeolje marked verden over. Det er kanskje ting som tyder på at dette markedet er under press, men det gjenstår å se. Foreløpig så holder prisene seg og det er vi veldig glade for, sier han. 

Det viktigste for Sildesalgslaget påpeker han er business as usual. Der sildelaget arrangerer auksjoner, jobber med forvaltningsoppgavene deres, avregner og kredittsikrer og sørger for rette oppgjør. 

- Noe av det viktigste vi gjør er kontroll på kaiene. Her sjekker vi kvalitet og ser at ett kilo faktisk er ett kilo. Vi følger sesongene til de ulike fiskeriene og passer på å ha beredskap hele tiden, sier han. 

Hans personlige målsetninger fremover er ikke knyttet opp mot omsetning, men heller å se til at det er rett pris i henhold til hvordan markedet er og at auksjonene fungerer riktig.

- Samtidig som vi leverer på forvaltningsoppgavene våre og har god dialog med eierne våre, leverandørene og fiskerne, industribedriftene og forvaltningsmyndighetene. Samspillet mellom disse tre aktørene er også viktig for meg at skal være best mulig, sier Sildelags-sjefen.

- Lik konkurranse for store og små

Kvotemeldingen som nylig kom fra Fiskeri- og havministeren inneholdt et kapittel vedrørende salgslagene, og disse tingene synes Berfjord virker som er fornuftige og gjennomarbeidet. 

- Uansett hva fiskerlagene og myndighetene finner ut vedrørende kvotemeldingene skal vi uansett klare å omsette dette på en god måte, sier Berfjord til Kystmagasinet. 

Han mener Sildelaget er en viktig brikke i verdikjeden og påpeker at de kan være med å optimalisere verdiskapningen først i flåteleddet, men også videre ut i industrileddet. 

- Vi skal gi lik konkurranse til små og store aktører, små og store fartøy og industriaktører. Alle sammen skal ha lik informasjon og like muligheter, det er viktig for oss, sier han avslutningsvis.