KOK: Forrige ukes beste sildedag var onsdag, da hele 11 300 tonn sild ble landet, melder Sildesalgslaget. Bilde for illustrasjon.

Det koker av sild nordpå - nå er den også inne på fjordene. Denne brukstypen fisker best:

De norske båtene rapporterer om at silda trekker innover i fjordsystemene i Nord Troms. I starten av uka var det godt fiske på Lopphavet, mens flåten utover i uken trakk mer og mer inn mot fjordlinjen

– Atter en knallgod sildeuke i nord, der vi har totalt 45 900 tonn i journalen. Ukens beste sildedag var på onsdag da vi hadde 11 300 tonn. Som i de siste uker så er det ringnot-flåten som har bidratt mest med 28 400 tonn, kyst/ SUK med de resterendes 17 500 tonn. Flere utenlandske båter har vært på silda utenfor 12 mila, der en del båter derfra rapporterer om lite sild og bomtur, melder Sildesalgslaget.

Silda på tur inn på fjordene

Også de norske båtene rapporterer om at silda trekker innover i fjordsystemene i Nord Troms. I starten av uka var det godt fiske på Lopphavet, mens flåten utover i uken trakk mer og mer inn mot fjordlinjen øst av Arnøy. Etter at flere båter fikk gjøre prøvekast lenger inn på både Kvænangen og Reisafjorden i helgen, så åpnet Fiskeridirektoratet søndag for at kystflåten fikk fiske innenfor fjordlinjene, da innblandingen av andre hvitfisk arter lå på ett lavt nivå.

Fiskerne som slapp innenfor på søndag melder og gode sildemengder, og ett helt annet bilde enn lenger ute. Det er tatt flere gode sildekast på ukens siste dag.

Størst sild på fjordene

Snittvektene på silda ligger i området 279 g til 319 g, med veid snitt på 300 g. Det kan se ut som den silda som fanges innerst på søndag er hakket større enn lenger ute.

Fra kjøperhold så rapporteres det om veldig god kvalitet på silda nå. Både størrelser og konsistens er ypperlig. Det meste av silda blir nå filetert der skinnfri filet er de beste produktet som etterspørres ute i verdensmarkedene.

Med de ukeskvantum vi har hatt de siste ukene så minker det kraftig på kvoten. Det gjenstår nå vel 70.000 t av kvoten på 388.490 t. Kystgruppen er de som har mest igjen å fiske da de har rundt 50.000 t.

Med at stadig flere båter blir ferdig med kvotene så vil nok kvantumene gå ned uke for uke utover i november.

Fortsatt dårlig på makrellen

Det ble en makrelluke under middels med 14 000 tonn innmeldt. Av dette kvantum er hele 11 600 tonn fra ti forskjellige båter fra Skottland/ Shetland.

– For de norske båtene som har fisket resten så har det vært dårlig samling ute i havet. Her har en del båter fisket fra Storegga og videre sørover til området vest av Florø. Og det er beskjedne kvanta båtene kommer inn med.

På kysten der det og har vært lite makrell, så har fullmåne og lyse netter gjort det vanskelig å lyse etter makrellen. Håpet er at det blir bedre rundt den kommende nymåne om en uke.

Direktoratet endret kvotene

Før helgen endret Fiskeridirektoratet kvoten for både ringnot og SUK, der de fikk økt sin kvoteenhet med 0,4. Med denne endring vil flere fra ringnot nå ha fokus på makrell.

Det har vært få båter i aktivitet på nordsjøsilda. Av et ukeskvantum på 800 tonn melder laget om èn fangst fra den danske «Themis» med 560 tonn.

Det resterende er fisket på kysten og i Nordsjøen fra seks ulike båter fra forskjellige flåtegrupper.

Litt fiske på  «Kanten»:

Fra åtte forskjellige båter er det sist uke innmeldt 1 200 tonn kolmule, 290 tonn strømsild, 260 tonn øyepål og vel 50 tonn hestmakrell.