GOD FANGST: «Kamilla G» meldte i går mandag inn en fangst på 250 tonn NVG-sild.
GOD FANGST: «Kamilla G» meldte i går mandag inn en fangst på 250 tonn NVG-sild.

Har bikket sildekvoten - bruker av fleksen: – Båtkvotene er i all hovedsak sikret

Sildefisket i nord er på hell, mens det er bedre samling på Nordsjøsilda. Det melder Sildesalgslaget om forrige ukes fiskeri.

Publisert Sist oppdatert

– Som forventet ble det et beskjedent kvantum med totalt 7 800 tonn for hele uken, melder Sildesalgslaget.

Kystgruppen bidro mest

Foruten en ringnot fangst på 800 tonn, så er det kystgruppen som har bidratt mest denne uke. Av dette har de minste båtene som er avhengig av føringsbåt fisket vel 3 000 tonn.

– Sildefisket i nord har foregått både på Kvænangen, utenfor Lyngen, i Øksfjorden og ved Alta. Størrelsene er som tidligere i høst, i området 280 til 320 gram med snitt på 294 g.

Det har og vært tatt sildefangster lenger sør, både i kommunene Hitra/ Frøya på Trøndelagskysten og i Meløy på Helgelands kysten. Silda her er litt mindre med snittstørrelser i området 240 - 280 g.

Har bikket årets kvote

– Med ukens fangster så har vi bikket årets kvote på 388 490 tonn med en belastning på 2 500 tonn av fleksen for neste år.

I forhold til føringsbåter som henter sild for den minste kystflåte og pumper rett fra not så er siste på nesten lastet søndag kveld. 

– Vi har gjennom høsten hatt 17 føringsoperasjoner med et totalkvantum på 13 700 tonn.

Det forventes veldig beskjedne sildefangster videre i desember da båtkvotene i all hovedsak er sikret.

Noe nordsjøsild på ringnot

En del båter hadde kvoter igjen på nordsjøsilda, og da spesielt i norsk sone. Fra seks båter i ringnot er det fisket 3 400 tonn og en i SUK har tatt 125 tonn i britisk sone.

Båtene som har fisket i norsk sone har vært i området fra Patchbanken og videre sørøstover til Revet, noe som er på høyde med Stavanger til Egersund. 

– Det rapporteres om periodevis godt med sild herfra, og det er faktisk tatt notkast på over 700 tonn. Noe som er litt uvanlig på denne tida.

Størrelsene på nordsjøsilda ligger i området 140 – 160 gram, og interessen hos konsum kjøperne er fortsatt god.

Kvoten for alle grupper tatt

Et blikk på kvotebildet viser at også her er kvoten for alle grupper på 117 171 tonn er tatt. Det kan være at vi får inn «en fangst eller to» i desember.

Kystbåten har også denne uke vært på ulike fjorder på brislingjakt. Fra Oslofjord-området er det fisket vel 150 tonn til krydring, i Sognefjorden er det tatt 25 tonn til hermetikk.

I Trondheimsfjorden har en båt (Storegg) vært på prøvefiske, siden Havforskningsinstituttet måtte avlyse sitt planlagte brisling tokt. De fikk i helgen 50 tonn med brisling med størrelser på 62 stk7 kg.

De mest tålmodige jakter på hestmakrellen i fjordene på Vestland, - og Rogalands kysten. Fra fire ulike båter er det fisket knappe 90 tonn med stor hestmakrell.

Fisket på «Kanten»

Kun båten Piraja har meldt inn fangst fra «Kanten» sist uke, og de hadde 145 tonn kolmule og 100 tonn øyepål, pluss noen småkvanta av andre arter.