DOBLER KVOTERÅDET: Etter oppdateringa er kvoterådet for 2023 nesten det dobbelte av kvoterådet forskarane gav for 2022, melder Havforskningsinstituttet.

Foreslår å øke uttaket av nordsjøtorsk med 63 prosent

Basert på et positivt resultat fra bunnfisktoktet i tredje kvartal i Nordsjøen har ICES kommet med et oppdatert råd for nordsjøtorsk.

Publisert Sist oppdatert

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) kunngjorde det oppdaterte kvoterådet i dag. Det erstatter det tidligere rådet som ble gitt 30. juni.

Oppdatert etter bunntråltokt

Bakgrunnen er at bestandsvurderinga er oppdatert etter det internasjonale botntråltoktet i juni–juli.

– Det er mest anslaget på rekrutteringa som er endra. 2020- og 2021-årsklassene er oppjustert med høvesvis 19 og 10 prosent, seier havforskar Bjarte Bogstad, norsk representant i den rådgjevande komiteen i ICES.

– I tillegg er antatt fangst i 2022 justert ned frå 20 207 til 17 779 tonn, basert på rapporterte fangstar i første halvår, legg Bogstad til.

Etter oppdateringa er kvoterådet for 2023 nesten det dobbelte av kvoterådet forskarane gav for 2022 (14 276 tonn).

Saker relevant for rådet

I prognosene har man antatt at landingene av torsk i 2022 er 6% høyere enn kvoten, basert på fangststatistikk for første halvår. I tillegg antar man samme andel utkast som i 2021.

Fritidsfiske er beregnet å stå for 4.3-7.6% av fangsten mellom 2010 og 2020, men er ikke inkludert i beregning på grunn av ukjent aldersfordeling og høy usikkerhet i estimatene.

Torsk i Nordsjøen består av flere separate bestander, og det er genetiske forskjeller mellom disse. Trendene i biomasse og rekruttering fra forskningstokt har i det siste tiåret sprikt mellom ulike områder i Nordsjøen, og det er ingen tegn til gjenoppbygging av bestanden i den sørlige delen av Nordsjøen.

Forbud mot utkast

Det er nå utkastforbud i mesteparten av området hvor det fiskes torsk, men landinger av fisk under minstemål er neglisjerbare, og således mye lavere enn hva en skulle vente ut fra observatørprogrammenes estimat av slike fangster.