Fiskets gang uke 19

ILLUSTRASJONSFOTO fra Andenes havn.

God uke for reker i nord og sei i sør

Omsetning av fersk fisk og skalldyr kom på 127 millioner kroner i uke 19, som var opp med 12 millioner fra uka før. Det skriver Norges Råfisklag i sin ukerapport.

Artene som var størst i verdi var torsk, sei, kongekrabbe, hyse og reke, med henholdsvis 83, 15, 7, 5 og 4 millioner kroner.

Litt opp for torsk

Det ble landet 3 050 tonn fersk torsk sist uke, som er opp med 240 tonn fra uke 18. Størst landet kvantum ble gjort i Øst- og Vest-Finnmark med totalt 2 800 tonn, mens det i de øvrige områdene har vært labert torskefiske.

Snurrevadflåten stod for 1 530 tonn av torskeleveransen, mens 530 tonn ble tatt på garn, 490 tonn tatt på line/autoline og 490 tonn på juksa.

Levendelagring

Det ble satt 334 tonn levende torsk i merder, som en del av kvotebonusordningen. Dette var en økning på 137 tonn fra uke 18. Av dette ble 230 tonn satt i Båtsfjordbrukets anlegg, 34 tonn i Lerøys anlegg i Båtsfjord og 70 tonn i Eiterfjorden.

Hittil er det satt 1 861 tonn torsk i merd, fordelt på fire anlegg. Det er nesten 800 tonn mer enn på samme tid i fjor.

Godt notfiske etter sei

I uke 19 ble det landet 1 543 tonn fersk sei, som er en dobling fra uka før – da omsetningen endte på 750 tonn. Størst kvantum ble levert på Nordmøre med 846 tonn. Her går notfiske etter sei godt, som utgjorde 825 tonn.

Når det gjelder seifisket i de øvrige områdene er kvantum fordelt slik; Øst-Finnmark 65 tonn, Vest-Finnmark 172 tonn, Troms 113 tonn, Lofoten/Salten 59 tonn, Vesterålen 123 tonn og Nord- og Sør-Trøndelag 149 tonn.

Snurrevad i nord, not i sør

Lengst i nord er det snurrevadbåtene som leverer størst kvantum, mens i de øvrige områdene er not som er største redskap.

Råfisklaget melder at den første seinotfangsten i Troms ble levert 11. mai, og notfangster stod her for 53 tonn av totalt 113 tonn. I Vesterålen, Lofoten, Salten og Helgeland er det juksa som dominerer seifisket.

Mest hyse i Finnmark

For hyse var det en økning i landet kvantum på 53 tonn fra uke 18 til 19. Omsatt kvantum av hyse kom på 426 tonn, der størst kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 287 tonn.

Her ble 194 tonn tatt på snurrevad og 89 tonn på line/autoline. 102 tonn ble tatt på Vest-Finnmark, hvor bortimot alt ble tatt på snurrevad (97 tonn). Det ble også landet 25 tonn hyse i Vesterålen, også der var snurrevadfangst som dominerte.

Gode rekefangster

Rekefisket har tatt seg opp ifølge Råfisklaget, med totalt 45 tonn omsatt reke til en verdi av 4,3 millioner kroner. Varangerfjorden troner øverst med størst fangster (11,5 tonn), etterfulgt av Kvænangen (10,5 tonn), Porsangerfjorden (7,5 tonn) og Lyngenfjorden (4,5 tonn). I de øvrige områdene er samlet kvantum på 2,2 tonn.

Kongekrabbe

Det har også blitt levert 43 tonn kongekrabbe til en verdi av 7,4 millioner kroner sist uke. Økningen fra uka før var på 16 tonn. Av fangstene sist uke ble 12 tonn levert i det kvoteregulerte fisket av i alt 38 fartøy, mens 43 båter leverte 31 tonn i det uregulerte fisket.