STERK TILBAKEGANG: – Med stor deltakelse og aktivitet så forventer vi at fangstene tar seg opp i kommende uke, uttaler Sildesalgslaget håpefullt etter at årets tobissesong så langt har vært en stor skuffelse. Bilde for illustrasjon.

Sildesalgslaget: Tobisfangstene ned med 90 prosent i år i forhold til i fjor

– Men med stor deltakelse og aktivitet så forventer vi at fangstene tar seg opp i kommende uke, sier Sildesalgslaget.

Publisert Sist oppdatert

– Seks fartøy meldte inn rundt 2 400 tonn tobis denne uken og to utenlandske fartøy kom med 1 700 tonn takk i britisk sektor, skriver Norges Sildesalgslag i sin ukesrapport.

– I snitt 60 tonn per dag per båt

Det er imidlertid stor aktivitet og mange båter i sving.

– Det har vært mye aktivitet på feltet med nesten 20 fartøy i sving og flåten har spredt seg over et større område. De siste 5 dagene har fartøyene hatt i snitt 60 tonn per båt per dag.

– Norske fartøy har så langt i sesongen landet rundt 5 500 tonn, mens det fra utlenlandske fartøy har blitt levert 4 000 tonn når vi nå er ferdig med uke 19. Til sammenligning var det landet over 51 000 tonn ut uke 19 i fjor, der uke 18 og 19 hadde henholdsvis 22 800 og 13 500 tonn innmeldt. Så vi er 2-3 uker etter fjoråret så langt i tobis fiskeriene.a

Nå krysser laget fingre for at dette skal bedre seg.

– Med stor deltakelse og aktivitet så forventer vi at fangstene tar seg opp i kommende uke.

Mye kolmule i færøysk sone

Det ser imidlertid lysere ut for kolmulefiskerne. Spesielt i færøysk sone.

– 7 135 tonn i fangstjournalen denne uken der tre færøyske fartøy står for over 6 600 tonn. Det har vært godt fiske i færøysk sone og flere fartøy derfra har derfor levert i Norge denne sesongen

Mager Nordsjøsild

På Nordsjøsilda er det derimot magert. Det er også silda som tas.

– En fangst på 100 tonn ble tatt tidligere i uken, men silden var liten og mager. Flåten er derfor avventende og vi forventer mer aktivitet når vi kommer ut i juni måned. Også her er det litt "forsinkelse" i forhold til fjoråret. I uke 20 og 21 i fjor ble det fisket henholdsvis 34 000 og 26 500 tonn nordsjøsild. Til sammen denne uken hadde vi 132 tonn innmeldt, de siste 32 tonnene som bifangst fra industritrålerne.Flåten fra kanten har også fisket 288 tonn øyenpål fordelt på 3 fartøy og 87 tonn strømsild,

Det har også vært litt aktivitet for den mindre flåten i kystfisket etter makrell og hestmakrell.

– Her har det vart tatt 33 tonn makrell og 6 tonn hestmakrell fra områder i Sunnhordaland og Boknafjorden.