PÅ HELL: – Troms og Vesterålen opplevde sist uke sterk nedgang i levert kvantum torsk. Mest kvantum ble landet i Vest-Finnmark med 1350 tonn, opplyser Råfisklaget.

Torskesesongen på hell, halverte fangster

Årets skreisesong er snart over. Det viser reduksjonen i leveransene i Troms og Vesterålen, og antall båter på feltet.

Publisert Sist oppdatert

Det ble levert fersk torsk, sei og hyse for 115 millioner kroner sist uke. For torsk utgjorde det 2810 tonn til en verdi av 78 millioner kroner. Det er ned fra 5790 tonn i uke 17.

Det ble levert 750 tonn sei til en verdi av åtte millioner og 373 tonn hyse til 4,5 millioner kroner.

Halvparten på snurrevad

Omlag halvparten av torsken ble tatt på snurrevad (1450 tonn), mens garn, line/autoline og juksa utgjorde henholdsvis 740, 360 og 260 tonn.

Troms og Vesterålen opplevde sist uke sterk nedgang i levert kvantum. Mest kvantum ble landet i Vest-Finnmark med 1350 tonn, etterfulgt av Øst-Finnmark med 1030 tonn, Vesterålen med 230 tonn og Troms med 160 tonn.

Antall båter som har levert fangst siste uke har gått ned fra 1418 i uke 17 til 934 ifølge tall fra Råfisklagets ukerapport.

Levendelagring

Når det gjelder levendelagring av torsk, iforbindelse med kvotebonusordningen, ble det satt 197 tonn i merder, mot 237 tonn i uke 17. I Båtsfjordbrukets anlegg ble det satt 135 tonn, i Lerøys anlegg i Båtsfjord ble det satt 22 tonn, i Eiterfjorden ble det satt 34 tonn og i LMVs anlegg på Myre 5 tonn. Til nå er det satt 1527 tonn i merder siden starten av mars.

Bra notfiske i sør

Omsetningen av sei var på 750 tonn, som var ned med 410 tonn fra uke 17. Stort kvantum ble levert i Vesterålen med 290 tonn, der 190 tonn ble tatt med snurrevad, 50 tonn fra garn og 40 tonn på juksa.

Det ble levert 150 tonn sei i Sør-Trøndelag, der 140 tonn var notsei, og 110 tonni Vest-Finnmark, mens det i Troms, Lofoten og Øst-Finnmark ble levert 50 tonn hver.

Ned for hyse

Det var en nedgang i leveransen av hyse fra 474 tonn (uke 17) til 377 tonn sist uke. Stort kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 281 tonn, der 215 tonn ble tatt på snurrevad.

Rekefangster

Det ble også omsatt 20 tonn ferske reker til en verdi av 2 millioner kroner. Størst fangst ble gjort i Kvænangen med 3,8 tonn, etterfulgt av Porsangerfjorden med 3,2 tonn, Varangerfjorden med 2,9 tonn og Balsfjorden med 2,6 tonn.