BRER OM SEG: Illustrasjonsfoto av stillehavsøsters.

Uønskede arter brer om seg

ROGALAND: Både stillehavsøsters og havnespy brer om seg i Ryfylkebassenget.

Stillehavsøsters har lenge vært en fremmed og uønsket art i norske farvann. Statsforvalteren i Rogaland har de siste årene bedt publikum om å rapportere inn funn av arten.

Uønskede arter

Kartleggingen har vist at stillehavsøstersen finnes flere steder i Ryfylkebassenget, og det er gjort funn i Årdalsfjorden, Fisterfjorden, Idsefjorden og flere andre steder i Rogaland.

Det er likevel en annen uønsket art som tar det meste av oppmerksomheten for tid ifølge avisa Strandbuen. Stillehavsøstersen er kommet i skyggen av arten havnespy. Det opplyser Tormod Hausken Jacobsen i Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren til avisa.

Havnespy blir beskrevet som en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista av Miljødirektoratet. Arten legger seg som tepper på havbunnen og fortrenger andre arter.

Brer om seg

Ifølge Jacobsen viser kartleggingen at havnespy sprer seg mer og mer, og til nye områder i Rogaland, opplyser avisa om videre. Men at stillehavsøstersen ikke er glemt.

Han forteller at ikke bare er arten uønsket, men at det er et problem at den tar med seg sykdommer som kan drepe vår egen flatøsters – som dessuten er en truet art. I tillegg kan den ødelegge badestrendene.

Han oppfordrer folk til å plukke de man finner – spise eller knuse dem.