BETYDELIG ØKNING: – Regnet i vekt så forskerne 18 prosent mer sild enn på toktet i fjor. Men usikkerheten i målingene var langt større, opplyser Havforskningsinstituttet.

Gytetokt: 90 prosent av NVG-silda gyter vest av Lofoten - ser mulig bestandsøkning

Hvor ville forskerne først møte silda når de jobbet seg nordover fra Stad 13.-26. februar i år? Svaret var Røst, altså enda lengre nord enn Træna i fjor. De største mengdene sto konsentrert vest av Lofoten.

Publisert Sist oppdatert

De viktigste gytefeltene for NVG-silda er nå i området vest av Lofoten og Røst, viser toktrapporten. Det melder Havforskningsinstituttet.

– Hele 87 prosent vest av Lofoten

I rapporten skriver de blant annet:

– Anslaga våre tyder på at heile 87 prosent av silda stod vest av Lofoten, og kring 10 prosent vest av Vesterålen. Toktfunna frå dei siste to åra pluss fiskeriet tyder på at det viktigaste gyteområdet for nvg-silda no er i området vest av Lofoten og Røst, seier havforskar og toktleiar Are Salthaug.

Han viser til at silda heller ikkje i år har vandra sør til Buagrunnen og dei historiske viktige gyteområda utanfor mørekysten.

18 prosent mer sild enn i fjor

Rekna i vekt såg forskarane 18 prosent meir sild enn på toktet i fjor. Men usikkerheita i målingane var langt større.

– Det er fordi silda stod veldig klumpvis i år. Dermed varierte dei akustiske observasjonane våre mykje, og nokre få sterke registreringar drog opp totalen, forklarer Salthaug.

Den sterke 2016-årsklassen utgjorde 42 prosent av fangstane (i vekt) og dominerte dermed bestanden.

Gyter fortsatt senere

På andre plass fant dei dei no ti år gamle fiskane frå 2013 som utgjorde om lag 12 prosent av bestanden, målt i vekt.

– Silda var kome kortare i modninga enn i fjor, som kan tyde på seinare gyting – ganske likt som i 2019, fortel Salthaug avslutningsvis.

Rettelse: I tittelen til denne saken sto det først at «ser stor bestandsøkning». Dette fremsto som unøyaktig, og ble rettet til «ser mulig bestandsøkning» klokka 09.11.