MYE KOLMULE: En sekk med kolmule pumpes. Det har vært mye dårlig vær på feltet i forrige uke. Ja, egentlig i hele vinter.

Sildefisket er over for i vinter - knalluke for lodda og kolmula

– Det har vært årets beste sildeuke. Alle kolmulefangstene, med unntak fra en skotsk båt, er fisket i Internasjonalt farvann sørvest av Irland.

Publisert Sist oppdatert

– Det ble atter en knallgod kolmuleuke med totalt 53 500 tonn i journalen. Det melder Sildesalgslaget.

29 ulike fartøy

Dette kvantum er fisket av 29 forskjellige båter med fangster fra 670 tonn som laveste, til største fangst fra «Havskjær» på 2 600 tonn.

Alle fangster, unntatt fra en skotsk båt, er fisket i Internasjonalt farvann sørvest av Irland. Fisket her har i vinter vært særdeles godt med uvanlig tette flekker av kolmule. Denne uka har mye vind hemmet fiske enkelte dager.

– Med så godt fiske over flere uker så har vi nå fisket knappe 179 000 tonn av kvoten på rundt 305 000 tonn.

Dette er ett totalt annerledes bilde enn i fjor da det bare ble fisket beskjedne 8 800 tonn fra samme område.

– Vi registrerer og at ni båter i gruppen kolmuletrål, og tre båter fra pelagisk trål er ferdig med sine båtkvoter.

Forventer fortsatt god deltagelse

Sildesalgslaget forventer fortsatt god deltagelse i dette fisket.

– Men noen båter vil ha fokus på loddefiske i Barentshavet. Håpet er at det fortsatt vil være kolmule tilgjengelig utenfor 200 n. milen vest av Irland en uke-to.

Årets beste loddeuke

– Som forventet så kan vi melde om årets beste loddeuke fra Barentshavet. Totalt er det fisket 11 900 tonn sist uke. Av dette kvantum så har ringnot fisket 8.500 t, trål 2 000 tonn og fra kystgruppen er det fisket 1 400 tonn.

Fiskerne melder gode lodderegistreringer og det har vært tatt mange gode notkast.

– Det er fisket over et vidt område med ett vestlig innsig på Malangsgrunnen, nord av Senja. Videre østover er det tatt fangster nord av Rolvsøy, og videre østover til nord av Nordkapp, samt fangster til øst 29⁰ 30’, som blir nord av Berlevåg.Ifølge våre kontakter så har den russiske flåte fisket godt i sin sone, så lodda er spredt over ett stort område

Alt er omsatt til konsum

Alle loddefangster er omsatt til konsum og det har vært god interesse fra kjøperne.

– Fangstene fra sist uke er omsatt til kjøpere fra Karmøy i sør til Tromsø i nord.Som normalt er lodda i Barentshavet litt mindre enn den på Island. Samfengtstørrelsene varierer fra 45 til 58 stk./kg. Med totalsnitt på rundt 50 stk./kg. Et positivt trekk er at lodda har hatt lite åte innhold.

Det som gjør lodda attraktiv, er innholdet av lodderogn.

– Fangstene sist uke har inneholdt fra 18 til 23,5 % rogn, og de fleste har sortert ho og hannlodde til de ulike marked. Vi forventer at rognpressing blir mer aktuelt fremover.

En tredel av kvoten tatt

Det er nå fisket 13 800 tonn av kvoten på 37 150 tonn.

– Med god tilgjengelighet og fine værforhold så forventer vi at den kommende uke vil bli beste uke for loddefiske i Barentshavet.

Sildefisket er over

– Da kan vi sette to streker under vinterens sildefiske. Og det med ett beskjedent ukeskvantum på bare 1.500 tonn. Dette er fordelt på seks fangster med kvantum fra 150 tonn til 340 tonn.

Fangstene er tatt på Helgelands-kysten på høyde med Sandnessjøen. Størrelsene på silda varierer fra 287- 330 gram. Silda var i gytemodus, og flere av fangstene ble anvendt til pressing av silderogn.

– Et kort blikk på vinterens sildefiske viser at norske båter har fisket vel 167 000 tonn siden nyttår. Dette er knappe 20 000 tonn mer enn i fjor da vi hadde 148 000 tonn. I tillegg har utenlandske båter fisket 9 000 tonn. Det har vært god kvalitet på silda og god interesse fra konsumkjøperne, der mye av fangstene er anvendt til filet.

– Foregått lenger nord

Det som har vært annerledes er at sildefiske har foregått lenger nord enn i fjor.

– Det spesielle her er at det ikke har vært sildefiske på de kjente gyteområdene på Møre.Her har de vært fisket sild i uminnelige tider på vinterstid, da med unntak når sildefiske var stengt etter kollapsen på slutten av 60 tallet.