KVOTE: Før 2019 var ikke fisket etter torsk i Jan Mayen-sonen kvoteregulert. Nå er årets kvoteråd klart, melder Havforskningen.

Tar ned kvoterådet for Jan Mayen-torsken

Kvoterådet fra Havforskningsinstituttet for 2023 er en nedgang på ti prosent i forhold til 2022.

I 2023 tilrår Havforskningsinstituttet en kvote på 315 tonn torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen.

Lavere enn 2022

Dette er noe lavere enn kvoterådet for 2022 (347 tonn), men høyere enn fangsten i 2022 (276 tonn).

– Fangstratene av torsk ved Jan Mayen har vært stabile de siste årene, noe som støtter opp under rådet, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk og torsk ved Jan Mayen.

Ble kvoteregulert i 2019

Før 2019 var ikke fisket etter torsk i Jan Mayen-sonen kvoteregulert. Men på bakgrunn av store fangster av et fiskefartøy i 2018, ble det gjennomført et kartleggingsfiske av torsk fra 2019 til 2022.

Etter den overraskende fangsten i 2018, gjennomførte HI-forskere også genetiske analyser og analyser av øresteiner for å finne ut hvilken type torsk som fantes ved Jan Mayen. Foreløpig konklusjon fra disse undersøkelsene er at torsken kan ha sin opprinnelse både fra Barentshavet og fra Island.