BEGRENSNINGER: – I Nordfjord blir det ikke åpnet for fiske i 2022. Videre er det inntil videre ikke tillatt å fiske brisling i Trondheimsfjorden, men det kan bli satt en kvote senere, presiserer Sildesalgslaget.

Mandag starter fisket etter kystbrisling i denne fjorden: – Må være av god kvalitet

Områdene for å fiske kystbrisling til hermetikkformål utvides fra førskommende mandag klokka 20.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget.

– Fra nevnte tidspunkt mandag 24. oktober vil det også være tillatt å fiske kystbrisling i Hardangerfjorden, dvs i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15.

Kun tillatt i Hardangerfjorden

Fangster må holde kriterier som fremgår av brislingavtalen 2022, jfr Rundskriv 31/22.

Det vil ikke være tillatt å fiske brisling til hermetikk i andre fjorder enn her nevnt. Åpning av øvrige fjorder for kystbrislingfiske til hermetikk vil videre bli vurdert fortløpende i lys av utviklingen i fiskeriet.

For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 7,70 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 cm.

Minimum 80 prosent brisling

Fangstene må inneholde 80 prosent brisling, og andelen utkast må ikke overstige 20 %. Det vil ikke bli betalt for småsild. I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med, betales råstoffet med kr 9,20 pr kg. Fettprosenten må ikke være under 7% og bør heller ikke overstige 15%. Fisk med fettprosent under 7% er ikke betalbar vare. Og, om fisken har fett over 15 % må fisket og videre prosesser med hensyn til føring og innfrysing utøves med ytterste forsiktighet.

Ikke tillatt å fiske i Trondheimsfjorden

Som i de tre foregående årene har norske fiskerimyndigheter også fastsatt kvotebegrensninger i enkeltfjorder på Vestlandet i 2022. Blant annet er det fastsatt en kvote på 500 tonn i både Sognefjorden og i Hardanger/Sunnhordland. I Nordfjord blir det ikke åpnet for fiske i 2022. Videre er det inntil videre ikke tillatt å fiske brisling i Trondheimsfjorden, men det kan bli satt en kvote senere. I Skagerrak/Kattegat kan det videre fiskes inntil 943 tonn – kvoten gjelder for perioden 01.07.22 - 30.06

For flere detaljer, les meldingen fra Sildesalgslaget her: