HAVBRISLING: «Themis» her klar til overlevering fra Karstensens Skibsvært, er det fartøyet som siste par år har levert mest havbrisling i Norge.

Leverte havbrisling verdt seks millioner

Det er bare levert fire fangster med havbrisling til norske melfabrikker til nå i år. Den siste og fjerde fangsten var en innmelding av 1550 tonn fredag. Men det er ikke norske båter, men utenlandske som fisker brisling. Det er ikke åpnet opp for norsk fiske.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 leverte norske fartøyer 9988 tonn havbrisling, hvorav 1138 tonn ble levert til konsum. I fjor var det ikke noe norsk fiske etter havbrisling, og det blir det heller ikke i år.

I år er det tyske Kristin 862 tonn, danske «Ceton» 1550 tonn og svenskeide, mens danskflaggede, «Themis» og svenske «Astrid-Marie» har levert henholdsvis 1250 tonn og 1280 tonn.

I fjor ble det levert 10 fangster på totalt 2650 tonn til norske fiskemelfabrikker. Svenske «Themis» leverte sju fangster, svenske «Astrid-Marie» to og danske «Rockall» leverte en fangst.

Står langt sør i EU-sone

Havbrislingen står normalt langt sørvest i Nordsjøen, i hovedsak i britisk sone, men også i noe mindre mengder i Skagerrak og Kattegat. Fangsten på 1550 tonn som «Ceton» meldte inn fredag ble tatt i EU-sonen langt sør i Nordsjøen. De tidligere fangstene som levert i Norge i år, har blitt betalt med 3,95 kroner per kilo. Det tilsier at den siste fangsten hadde en verdi på cirka seks millioner kroner.

Ingen brisling på Norge

I fiskeriavtalen Norge har inngått med EU og Storbritannia er Norge tildelt en kvote på 10 000 tonn havbrisling. Men den kvoten forutsetter at EU sin totalkvote i Nordsjøen ikke blir mindre enn 100 000 tonn. Det var ikke tilfelle siste kvoteperiode, juli 2021 til juni 2022. Da var totalkvoten i 35 700 tonn.

Største fangst som ble levert i Norge i fjor var på 630 tonn innmeldt. I år er alle de fire fangstene som er levert i Norge atskillige større, hvilket burde tyde på at havbrislingen er lett tilgjengelig.

Totalkvoten for inneværende kvoteperiode i EU og britisk farvann er 68 690 tonn. Av denne kvoten kan 12 570 tonn fiskes i Kattegat og Skagerrak. Den er fortsatt for liten til at det blir tilgjengelig kvote til norske fartøy.