TILBAKEGANG: Sterk nedgang i gytebestanden av brisling har fått ICES til å anbefale en sterk reduksjon i årets fangstkvotet. (Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet)

Gytesvikt gir kvoteras på 36 prosent for brislingen

Brislingbestanden har hatt dårlig rekruttering de siste to årene. Nå anbefaler ICES at kvoten reduseres med 36 prosent for perioden juli 2022 til juni 2023, sammenlignet med året før. 

Publisert Sist oppdatert

Nå er kvoterådene for brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat klare. Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, anbefaler at fangsten fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 ikke overstiger 68.690 tonn.  

Reduksjon på en tredjedel

Dette utgjør en reduksjon på 36 prosent sammenlignet med sesongen 2021–2022. 

– Dette er fordi rekrutteringen har vært dårligere de siste to årene, og størrelsen på gytebestanden derfor også er redusert, forteller forsker Cecilie Kvamme.

Brisling er en kortlivet art, som sjelden lever mer enn 4–5 år. 

Norske fjorder ikke inkludert 

I bestandsvurderingen som ligger til grunn for rådet, er ikke brisling i norske kystområder inkludert. Dette skyldes at blant annet genetiske analyser viser at denne brislingen ikke tilhører denne bestanden. Det er egne undersøkelser og separate kvoter for brislingfiskeriet i noen av de norske fjordene.

Det er Havforskningsinstitutte som melder dette på sine nettsider.