KVOTERÅD: Rådene bygger på data fra brislingtoktet med Kristine Bonnevie i august, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriene.

Kvoterådene for brislingfisket i Sognefjorden og Hardangerfjorden er klare

Havforskningen tilrår 240 tonn brisling i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden men nullfiske i Nordfjord i 2022Click to add subtitle

Publisert Sist oppdatert

Det melder Havforskningsinstituttet. Det kommer egne råd for Trondheimsfjorden i november.

Ikke bare epler i Hardanger

Rådene bygger på data fra brislingtoktet med Kristine Bonnevie i august, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriene.

– I år som i fjor så vi mye brisling i Hardangerfjorden, men mest ettåringer. En del av disse igjen var under minstemålet på 10 centimeter, forteller bestandsansvarlig havforsker Cecilie Kvamme.

– I Sognefjorden var det også bra med fisk. Og der var det toåringene som dominerte, fortsetter hun.

Lite brisling i Nordfjord

Kvoterådene for begge disse fjordene blir satt ut fra medianfangsten i perioden 2002-2016, som i fjor.

I Nordfjord fant forskerne så og si ingen brisling på toktet, med unntak av ett flak med veldig liten brisling helt ytterst i fjorden.

Dette gjør at forskerne tilrår at det ikke blir åpnet for brislingfiske i Nordfjord, også som i fjor.

Senere i høst skal forskerne måle mengdene brisling i Trondheimsfjorden som del av kystressurstoktet.

Først da kan de si hvor mye det vil være forsvarlig å fiske der.

HI driver overvåking av brisling i de fjordene der fiskeriet foregår.