SKAL HØSTE HANESKJELL: SAFE Offshore AS har fått tillatelse til å bruke dette seismikkfartøyet til å høste haneskjell. Det er en forutsetning at det får norsk flagg.

Skal høste haneskjell med dette fartøyet

SAFE Offshore AS har fått tillatelse til å bruke fartøyet «Nordic Explorer» til å gjennomføre prøvehøsting av haneskjell. Direktoratet skriver i vedtaket at det er det er en forutsetning at fartøyet får norsk flagg.

«Nordic Explorer» er et seismikkfartøy bygget i 1986. Det har en lengde på 81 meter og bredde på 14,50 meter. Skipet har siden sommeren 2020 ligget i opplag i Torangsvågen i Austevoll. Skipet er flagget til Nassau og eies av Østervold Seismikk AS. Det ble levert av Langsten Skipsværft i Tomrefjorden i februar 1986.

Flere seismikkfartøy har blitt fiskefartøy

«Nordic Explorer» er bare ett av flere seismikkskip som i senere år har blitt ombygget til fiskerivirksomhet. Det er nytt at seismikkskip blir ombygget til høsting av haneskjell. Andre seismikkskip som har blitt konvertert til fiskeri har blitt utrustet til teinefiske etter snøkrabbe.

Ett av to selskap som skal fiske haneskjell

SAFE Offshore AS er ett av to norske selskaper som nå har fått tillatelse til å drive forsøksfiske etter haneskjell. Det andre selskapet Ava Ocean AS fikk i fjor konvertert offshore supplyskipet «Ocean Duke» til haneskjellhøsting. Dette fartøyet som nå heter «Arctic Pearl», har foreløpig bare fisket noen få dager etter at før jul dro mot haneskjellfeltene ved Bjørnøya og Svalbard.

Tilbake til verksted etter kort tur

28. desember kunne Ava Ocean fortelle at de hadde høstet de første haneskjellene. Fem dager senere kom skipet tilbake til Ålesund, og det ligger i midten av januar ved Fiskarstrand Verft hvor det ble bygget om til haneskjellhøsting.

Selv om Safe Offshore AS fikk tillatelse til å bruke «Nordic Explorer» i slutten av november, ligger det fortsatt ved samme kai. Det er heller ikke skjedd noen endringer i flaggstatus.