20 ÅR GAMMEL: Selv om tråleren er 20 år gammel, kostet den flere hundre millioner kroner.

Investerte flere hundre millioner kroner i eldre tråler

"Karine H" er en 70 meter lang tråler, og er utstyrt med en 1000 kvadratmeter stor fabrikk. Planen er at den store tråleren skal være klar for fiske i andre halvpart av februar.

«Karine H», som inntil nylig het «Atlantic Enterprise» er kjøpt av det store canadiske fiskeri- og sjømatkonsernet Clearwater. De har brukt fartøyet til tråling etter reker og blåkveite.

Norskbygget tråler

«Atlantic Enterprise» ble bygget ved Langsten Verft i Tomrefjord, Møre og Romsdal, i 2002. Tråleren har en lengde på 70,5 meter og bredde på 16 meter. Den er på 3391 bruttotonn og har et fryserom på 1895 kubikkmeter. Innfrysingskapasiteten er på hele 70 tonn IQF reker per døgn. Motor er en Wärtsilä med ytelse på 7800 hestekrefter.’

Nytt «reketrålrederi».

Det er det nyetablerte selskapet Halstensen Prawn AS i Austevoll som har kjøpt tråleren. Selskapet er igjen eid av Nye Halstensen Holding AS som også eier de pelagiske fartøyene «Manon» (70 meter), «Slaatterøy» (88 meter), «Gardar» (71 meter) og fabrikktråleren «Granit» (82 meter).

VED KAI I CANADA: "Karine H" er 70 meter og den største norske rene reketråleren.

– «Karine H» er nok den eneste norske store reketråler som bare skal tråle etter reker, uten å bli brukt i andre fiskerier deler av året, forteller daglig leder Christian Strand Halstensen i Halstensen Prawn AS til Kystmagasinet. Han forteller videre at de har flyttet over rekekvoter fra den den pelagiske tråleren og snurperen «Slaatterøy», slik at fartøyet nå er lastet med tillatelse Grønnlandsreketrål og reketråltillatelse over 65 fot. Planen er å fiske reker nord for 62 grader i Barentshavet, Smutthullet, Svalbard, russisk sone, Øst-Grønland og Flemish Cap.

– Vi ligger nå ved Karstensens Skibsværft AS i Skagen. Der blir fartøyet rigget om fra å fiske med dobbeltrål til trippeltrål, forteller Christian.

Stor investering

Fartøyet er stort, og det representer en stor investering for rederiet. Ifølge er søknad om erverv er det kjøpt for 290 millioner kroner. 59 millioner er egenkapital, mens resten av fiansieringen kommer fra Innovasjon Norge, Sparebanken Vest og DNB med like store deler.

I forbindelse med søknad om erverv, forklarer rederiet: – Vi har drevet reketråling med «Granit» i noen år, siden nybygget ble levert høsten 2017. «Granit» ble rigget for trippeltråling og utstyrt med kokeline og iqf-frysing i fabrikken. Vi hadde en klar ambisjon om at reketrål skille bli et reelt tillegg til torsketrål. Vi har sett at rekefiskeriet gir muligheter, og vi har vurdert mulighetene for å kombinere reketråling med ringnot.

Tror driften vil være bærekraftig

TRO PÅ REKER: Rederiet har tro på bærekraftig drift av tråleren.

Rekefiskeriet og de pelagiske fiskeriene etter sild, makrell, lodde og kolmule har i liten grad overlappende sesonger, og slik sett skal dette passe greit sammen i et kombinert fartøykonsept, skriver Halstensen som nå heller satser på en rendyrket reketråler. De mener har stor tro på at reketrål vil være et bærekraftig driftsgrunnlag for fartøyet. De legger også vekt på at tradisjonelle rekefelt tar seg opp igjen/gjenåpnes både på Øst-Grønland og Flemish Cap.

Søknad om erverv av «Karine H» er innvilget av direktoratet og fartøyet er nå ført i merkeregisteret.